Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2018  
         
         
   
1.  LANGUE, LITTERATURE, CULTURE. HOMMAGE AU CENTENAIRE DE LA GRANDE UNION ROUMAINE DE 1918.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


2.  BENVENUTO CELLINI (FLORENCE 1500-1571) ȘI REGELE FRANȚEI / BENVENUTO CELLINI (FLORENCE 1500-1571) ET LE ROI DE FRANCE.
          Autori: THÉA PICQUET.


3.  Y. N. HARARI, DE LA SAPIENS LA DEUS / Y. N. HARARI, FROM SAPIENS TO DEUS.
          Autori: JACQUES COULARDEAU.


4.  DESPRE GENEZA SEMNULUI. DESPRE SENS ȘI CONCEPT, GÂNDIRE VERBALĂ ȘI GÂNDIRE LOGICĂ / DE LA GENESE DU SIGNE DU SENS ET DU CONCEPT, PENSEE VERBALE ET PENSEE LOGIQUE.
          Autori: PHILIPPE GENESTE.


5.  LIMBAJ ȘI FONDARE / LANGAGE ET FONDATION.
          Autori: ANDRÉ JACOB.


6.  NOI PERSPECTIVE / NOUVELLES PERSPECTIVES.
          Autori: PHILIPPE SÉRO-GUILLAUME.


7.  100 DE ANI DE SINTAXĂ TEORETICĂ ROMÂNEASCĂ. UN STUDIU CANTITATIV-CALITATIV / 100 YEARS OF ROMANIAN THEORETICAL SYNTAX. A QUANTITATIVE QUALITATIVE STUDY.
          Autori: MIHAELA SECRIERU.


8.  CARTEA TRANSFIGURĂRII. MEMORIILE CARDINALULUI IULIU HOSSU RECITITE ÎN 2018 / A BOOK OF TRANSFIGURATION - CARDINAL IULIU HOSSU’S MEMOIR REVISITED IN 2018 - .
          Autori: RUXANDRA CESEREANU.


9.  ELEMENTE DE HIBRIDITATE PERITEXTUALĂ ÎN TRADUCEREA ROMANULUI BALTAGUL DE MIHAIL SADOVEANU / PERITEXTUAL HYBRIDITY ELEMENTS IN TRANSLATIONS OF THE BALTAGUL NOVEL BY MIHAIL SADOVEANU.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU, EMA ILEANA ADAM.


10.  DISCURSUL TELEVIZUAL ROMÂNESC ACTUAL. PARTICULARITĂȚI PRAGMATICE. EMISIUNEA BRANDUʼ LUʼ CHINEZU, MODERATOR CRISTIAN CHINA BIRTA, INVITAT GIGI CĂCIULEANU / LE DISCOURS TÉLÉVISUEL ROUMAIN ACTUEL. TRAITS PRAGMATIQUES. L’ÉMISSION « LA MARQUE À LECHINOIS », MODÉRATEUR CRISTIAN CHINA BIRTA, INVITÉ GIGI CĂCIULEANU.
          Autori: LUMINIȚA HOARȚĂ CĂRĂUȘU.


11.  O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A COMPUNERII/DESCOMPUNERII DEFINIȚIILOR ÎNTR-UN CÂMP LEXICO-SEMANTIC / UN REGARD CROISÉ SUR LA COMPOSITION/DÉCOMPOSITION DES DÉFINITIONS DANS UN CHAMP LEXICO-SÉMANTIQUE.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU.


12.  DELIMITĂRI TEORETICE ÎN SINTAXA IMPERATIVULUI / THEORETICAL DELIMITATIONS IN THE SYNTAX OF THE IMPERATIVE.
          Autori: KELEMEN EMILIA.


13.  DINAMICA CIRCUMSTANŢELOR DISTRIBUŢIEI TERITORIALE, COMPOZIŢIEI NAŢIONALE ŞI A NUMĂRULUI ROMÂNILOR DIN UNGARIA / ON THE DYNAMICS OF THE CIRCUMSTANCES REGARDING THE NUMBER, COMPOSITION, AND LOCALITY OF THE ROMANIANS IN HUNGARY.
          Autori: GHEORGHE PETRUȘAN.


14.  CINEMATOGRAFIA ROMÂNEASCĂ ÎNAINTE DE NOUL VAL: MULT MAI MULT DECÂT ÎNCERCĂRI MODESTE / RUMENSK FILM FØR "BØLGEN": MER ENN SMÅKRUSNINGER.
          Autori: JARDAR SEIM.


15.  O SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA RELAȚIILOR CEHOSLOVACO/SLOVACO-ROMÂNE ÎN SECOLUL 20 / UN REGARD CONDENSÉ SUR LES RELATIONS TCHÉCO/SLOVACO-ROUMAINES AU 20ÈME SIÈCLE.
          Autori: PETER KOPECKÝ.


16.  V2 ȘI POSTPUNEREA SUBIECTULUI ÎN DANEZĂ, FRANCEZA VECHE ȘI FRANCEZA MODERNĂ / V2 ET POSTPOSITION DU SUJET EN DANOIS ET EN FRANÇAIS.
          Autori: HANNE KORZEN.


17.  MOTIVAȚIE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII ENGLEZE / MOTIVATION IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING.
          Autori: SUMMER FARRAJ.


18.  NOTE ASUPRA CONCEPTULUI DE POPOR ÎN REPUBLICANISMUL LUI MACHIAVELLI ȘI ROUSSEAU / NOTE SUL CONCETTO DI POPOLO NEL REPUBBLICANESIMO DI MACHIAVELLI E ROUSSEAU.
          Autori: MARCELLO GISONDI.


19.  CONCEPTUL DE SISTEM ÎN LINGVISTICĂ: O EVIDENȚĂ SAU O NOUĂ PRESPECTIVĂ DE CERCETARE? / LE CONCEPT DE SYSTEME EN LINGUISTIQUE : UNE EVIDENCE OU UNE NOUVELLE PERSPECTIVE DE RECHERCHE ?.
          Autori: LOUIS BEGIONI.


20.  NOILE TEHNOLOGII ÎN SERVICIUL GLOTODIDACTICII: RESURSE ONLINE PENTRU PREDAREA-ÎNVĂȚAREA LIMBII-CULTURII FRANCEZE / LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA GLOTTODIDATTICA: RISORSE ONLINE PER L’INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO DELLA LINGUA-CULTURA FRANCESE.
          Autori: PAOLA APPETITO.


21.  OMUL IN LACAȘUL LIMBAJULUI / L’UOMO NELLA DIMORA DEL LINGUAGGIO.
          Autori: ROCCO PITITTO.


22.  PAUL MORAND ȘI GRUPUL CRITERION / PAUL MORAND ET LE GROUPE CRITERION.
          Autori: GIOVANNI ROTIROTI.


23.  MODUL DE ABORDARE A COLOCAȚIILOR IN DICȚIONARELE BILINGVE GERMAN-ITALIAN ȘI ITALIAN-GERMAN / IL TRATTAMENTO DELLE COLLOCAZIONI NEI DIZIONARI BILINGUI TEDESCO-ITALIANO E ITALIANO-TEDESCO.
          Autori: SIBILLA CANTARINI.


24.  RÂNDURILE ENGLEZEȘTI ALE LUI EMMANUEL CARRÈRE: GREFA DIN ROMANUL BRAVOURE / LES LIGNES ANGLAISES D’EMMANUEL CARRÈRE : LA GREFFE DE BRAVOURE .
          Autori: MARINELLA TERMITE.


25.  CARTOGRAFIEREA SPAȚIU/MIȘCARE/TIMP ÎN REPREZENTAREA TIMPULUI VIITOR ÎN ENGLEZĂ: ROLUL CONTEXTULUI / SPACE/MOTION/TIME MAPPINGS IN THE REPRESENTATION OF FUTURE TIME IN ENGLISH: THE ROLE OF CONTEXT.
          Autori: DIANE PONTEROTTO.


26.  EDWARD SAPIR ȘI BENJAMIN LEE WHORF: PERSPECTIVE ȘI CONCEPTE / EDWARD SAPIR E BENJAMIN LEE WHORF: PROSPETTIVE A CONFRONTO.
          Autori: FRANCESCO DE CAROLIS.


27.  ANALIZA CALITATIVĂ A RĂSPUNSURILOR EPILINGVISTICE ȘI METALINGVISTICE LA TESTUL DE ACCEPTABILITATE THAM-3, OFERITE DE STUDENȚI ITALOFONI / ANALYSE QUALITATIVE DES REPONSES EPILINGUISTIQUES ET METALINGUISTIQUES AU TEST D’ACCEPTABILITE DU THAM-3 PAR DES ÉTUDIANTS ITALOPHONES.
          Autori: ORESTE FLOQUET.


28.  ITALIANA SICILIENILOR DIN LIÈGE / L’ITALIANO DI SICILIANI A LIEGI.
          Autori: GIOVANNI ZAMBITO.


29.  CLIL: ABORDARI INTEGRATE ȘI POLITICI LINGVISTICE: AUXILIARE ALE UNEI DIDACTICI PLURILINGVE ADECVATE / CLIL, APPROCCI INTEGRATI E POLITICHE LINGUISTICHE: AUSILI PER UNA BUONA DIDATTICA PLURILINGUE.
          Autori: STEFANIA CAVAGNOLI.


30.  RECENZIE - YVES RAVEY, TROIS JOURS CHEZ MA TANTE, PARIS, LES ÉDITIONS DE MINUIT, 2017, 188 P..
          Autori: ALEXANDRA BOROD.


31.  RECENZIE - MONICA SABOLO, SUMMER, PARIS, ÉDITIONS JC LATTES, 2017, 316 P..
          Autori: ALEXANDRA BOROD.


32.  RECENZIE - OLIVIER GUEZ, LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE, PARIS, BERNARD GRASSET, 2017, 231 P..
          Autori: DANIEL SEBIN.


33.  RECENZIE - ÉRIC VUILLARD, L’ORDRE DU JOUR, PARIS, ACTES SUD, 2017, 160 P..
          Autori: OANA-IUSTINA GHIMBĂŞANU.


34.  RECENZIE - YANNICK HAENEL, TIENS FERME TA COURONNE, PARIS, GALLIMARD, 2017, 352 P..
          Autori: MELISA MĂRCUȘ.


35.  RECENZIE - ALICE ZENITER, L''ART DE PERDRE, PARIS, FLAMMARION, 2017, 512 P..
          Autori: MARIA SIMOTA.


36.  RECENZIE - VERONIQUE OLMI, BAKHITA, PARIS, ALBIN MICHEL, 2017, 464 P..
          Autori: SIMONA MARICA (ILIEȘ).


37.  RECENZIE - FRANÇOIS-HENRI DESERABLE, UN CERTAIN M. PIEKIELNY, PARIS, GALLIMARD, 2017, 259 P..
          Autori: SIMONA MARICA (ILIEȘ).


38.  RECENZIE - BRIGITTE GIRAUD, UN LOUP POUR L’HOMME, PARIS, FLAMMARION, 2017, 246 P..
          Autori: SIMONA MARICA (ILIEȘ).


39.  RECENZIE - KAOUTHER ADIMI, NOS RICHESSES, PARIS, SEUIL, 2017, 215 P..
          Autori: DAIANA-LARIA VĂRĂREAN.


40.  RECENZIE - STEFANO CARTEI, LA TRADIZIONE A STAMPA DELLE OPERE DI LEON BATTISTA ALBERTI. EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI LEON BATTISTA ALBERTI. VOL. I E II. FLORENCE, EDIZIONE POLISTAMPA, 2017, 985 P..
          Autori: THÉA PICQUET.


41.  RECENZIE - LA COMEDIE ITALIENNE DE LA RENAISSANCE, MIROIR DE LA SOCIETE DE THEA STELLA PICQUET, MARS 2018, ROME, ARACNE EDITRICE, 500 P..
          Autori: CORINNE FLICKER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă