Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.1-2 din 2017  
         
         
   
1.  EDITORIAL: ETHICAL CONCERNS REGARDING CLINICAL EXPERIMENTS ON PATIENTS WHO ARE NOT ABLE TO CONSENT.
          Autori: MARIA ALUAȘ.


2.  VERACITATEA CA UNUL DIN PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ETICII ÎN STOMATOLOGIE / VERACITY AS A CORE ETHICAL PRINCIPLE IN DENTAL ETHICS.
          Autori: SORIN HOSTIUC, MIHAI MARINESCU, IONUȚ NEGOI, PAULA PERLEA.


3.  AUTO-PERCEPȚIA PACIENȚILOR, ATITUDINILE ȘI CONȘTIINȚA CU PRIVIRE LA FACTORII DE RISC ÎN SĂNĂTATE (JUDECATA RISCURILOR ÎN PERCEPȚIA PACIENȚILOR) / PATIENTS’ SELF-PERCEPTION, ATTITUDES AND AWARENESS OF HEALTH RISK FACTORS (PATIENTS’ JUDGMENT OF RISKS).
          Autori: VALERIA LAZA, MARIA MUSTATA, MARIANA CONSTANTINIUC.


4.  CEI PATRU PILONI AI ECONOMIEI ECOLOGICE / THE FOUR PILLARS OF ECOLOGICAL ECONOMY.
          Autori: DEJAN DONEV.


5.  ADAPTAREA LA STRES A STUDENȚILOR STRĂINI / ACCULTURATION AND STRESS AMONG INTERNATIONAL STUDENTS.
          Autori: SOFIA SOCOLOV, MAGDALENA IORGA, CATALINA MUNTEANU, BEATRICE-GABRIELA IOAN.


6.  GÂNDURI SUICIDARE LA STUDENȚII LA MEDICINĂ. O ABORDARE TEORETICĂ / SUICIDE THOUGHTS AMONG MEDICAL STUDENTS. A THEORETIC APPROACH.
          Autori: THEODOR PANTILIMONESCU, MAGDALENA IORGA, SOFIA SOCOLOV, BEATRICE-GABRIELA IOAN.


7.  VALIDITATEA ȘI STRUCTURA FACTORULUI DE PUTEREA A MOTIVĂRII LA STUDENȚII LA MEDICINĂ – CHESTIONAR REVIZUIT – ANALIZA FACTORIALĂ EXPLORATORIE LA STUDENȚII ROMÂNI / THE VALIDITY AND FACTOR STRUCTURE OF STRENGTH OF MOTIVATION FOR MEDICAL STUDENTS – REVISED QUESTIONNAIRE – EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS ON ROMANIAN STUDENT.
          Autori: CORINA DONDAȘ, MAGDALENA IORGA, CRISTINA ZUGUN-ELOAE, BEATRICE-GABRIELA IOAN.


8.  TEHNICA DE IDENTIFICARE A PERICOLELOR ȘI EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE PROFESIONALĂ SPECIFICĂ LOCURILOR DE MUNCĂ DIN ORICARE TIP DE ORGANIZAȚIE / TECHNICAL RISK PROFESSIONAL ASSESSMENT METHOD IMPLEMENTED IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTEPRISES (SMEs).
          Autori: TOTH MIHĂILĂ P. NICOLETA-VOICHIŢA, MARIAN BORZAN.


9.  CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT SAU PREZUMAT ÎN DONAREA DE ORGANE: CADRUL LEGAL DIN FRANȚA ȘI ROMÂNIA / INFORMED OR PRESUMED CONSENT IN ORGAN DONATION: FRANCE AND ROMANIA LEGAL FRAMEWORK.
          Autori: SÉLIM BENYELLES, MARIA ALUAȘ.


10.  INTERVIEW: INTEGRITY IN RESEARCH AS A NEW CHALLENGE FOR ACADEMIA.
          Autori: MARIA ALUAȘ.


11.  EVENIMENT: ECUMENICAL AND INTERRELIGIOUS APPROACHES TO BIOETHICS: THE SUMMER SCHOOL FROM VIENNA, 12-18 JUNE 2017.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă