Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2018  
         
         
   
1.  MAESTRO ILARION IONESCU-GALAȚI, 80 YEARS OF LIFE AND 60 YEARS OF MUSICAL CAREER.
          Autori: PETRUŢA-MARIA COROIU.


2.  RELAȚIA DINTRE MUZICĂ ȘI MIȘCARE / THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND MOVEMENT.
          Autori: DALMA TOADERE KOVÁCS.


3.  RELAȚIA DINTRE MUZICĂ ȘI MIȘCARE ÎN EDUCAȚIE / THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND MOVEMENT IN EDUCATION.
          Autori: DALMA TOADERE KOVÁCS.


4.  ELEMENTE DE MIȘCARE ÎN CONCERTUL EDUCAȚIONAL / ELEMENTS OF MOVEMENT IN THE EDUCATIONAL CONCERT.
          Autori: DALMA TOADERE KOVÁCS.


5.   INDUSTRIILE CREATIVE ȘI PROFILUL MUZICII CULTE CONTEMPORANE / THE CREATIVE INDUSTRIES AND THE PROFILE OF CONTEMPORARY ART MUSIC.
          Autori: OANA MIHAELA BĂLAN.


6.  MESAJE DINCOLO DE PARTITURA, ORI SEMNIFICAȚII CODATE IN SIMFONIILE LUI MAHLER / MESSAGES BEYOND THE SCORE, OR ENCODED MEANINGS IN MAHLER’S SYMPHONIES.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


7.  REFLECȚII MUZICALE ALE ASPIRAȚIEI LUI SCRIABIN CĂTRE AUTOREALIZAREA MISTICĂ / MUSIKALISCHE ABDRÜCKE DER BESTREBUNG SKRJABINS NACH MYSTISCHER SELBSTVERWIRKLICHUNG / MUSICAL REFLECTIONS OF SCRIABINS ASPIRATION FOR MYSTICAL SELF-FULFILLMENT.
          Autori: MIKLÓS FEKETE.


8.  DIZIDENȚA MELODIEI ÎN CREAȚIA LUI ANATOL VIERU. STUDIU DE CAZ: CITAREA CÂNTECULUI ‟FRÈRE JACQUES” / THE DISSIDENCE OF MELODY IN ANATOL VIERU’S OEUVRE. CASE STUDY: THE QUOTATION OF THE "FRÈRE JACQUES" SONG.
          Autori: OLGUȚA LUPU.


9.  DEZ-MĂRGINIRI ARTISTICE: IRINEL ANGHEL ȘI REALITATEA FICTIVĂ / ARTISTIC DIS-LIMITATIONS: IRINEL ANGHEL AND FICTIONAL REALITY.
          Autori: ELMIRA SEBAT.


10.  IMPLEMENTAREA CURRICULARĂ A PARADIGMELOR MUZICII POPULARE – ANALIZA COMPARATĂ A PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT LEGATE DE PEDAGOGIA MUZICI POPULARE DIN ANII 1981 ȘI 1999 / THE CURRICULAR IMPLEMENTATION OF FOLK MUSIC PARADIGMS: THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 1981 AND 1999 CURRICULA OF FOLK MUSIC EDUCATION IN HUNGARY.
          Autori: ISTVÁN FERENC BÍRÓ.


11.  SISTEM COMPLEX DE EDUCAȚIE AL MUZICII POPULARE PENTRU CLASELE PREGĂTITOARE ALE ȘCOLILOR DE MUZICĂ – EXPERIENȚELE UNUI EXPERIMENT PEDAGOGIC / A COMPLEX FOLK MUSIC EDUCATION SYSTEM FOR THE PREPARATORY YEARS OF MUSIC SCHOOLS: THE LESSONS OF A PEDAGOGICAL EXPERIMENT.
          Autori: ISTVÁN FERENC BÍRÓ, BARBARA RIMÁN.


12.  INTONAȚIA CORALĂ ȘI ACORDAJUL ÎN MUZICA PLURIVOCALĂ / CHORAL INTONATION AND TUNING IN PLURIVOCAL MUSIC.
          Autori: AUREL MURARU.


13.  REFORMA ȘI EFECTELE EI ASUPRA LITURGHIEI BISERICII EVANGHELICE DIN BAVARIA / DIE REFORMATION UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE LITURGIE DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN BAYERN / THE REFORMATION AND ITS IMPACT ON THE LITURGY OF THE PROTESTANT CHURCH IN BAVARIA.
          Autori: ZSUZSANNA MOLNÁR.


14.  CHINONICUL DUMINICAL ÎN COMPOZIŢIILE LITURGICE ALE PR. PROF. CORNEL GIVULESCU / SONNTAGSKONZERTE IN LITURGISCHEN KOMPOSITIONEN VON PR. PROF. CORNEL GIVULESCU / SUNDAY CONCERTS IN LITURGICAL COMPOSITIONS PR. PROF. CORNEL GIVULESCU .
          Autori: MIHAI BRIE.


15.  CREAȚIA COMPOZITORULUI GHEORGHE CUCU ÎN MANUSCRIS / GHEORGHE CUCU – THE COMPOSER’S CREATIONS IN MANUSCRIPT.
          Autori: STELIAN IONAȘCU.


16.  TRADIŢII ETNOGRAFICE ŞI ETNOMUZICOLOGICE ÎN SATUL SÂMBRIAŞ (JUD.MUREŞ) - PARTEA 2. / ETHNOGRAPHIC AND FOLK MUSIC TRADITIONS OF JOBBÁGYTELKE (SÂMBRIAŞ) - II. PART -.
          Autori: HENRIETTA CIOBA.


17.  COLINDELE DE CRĂCIUN ALE SECOLELOR XIX-XX DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI / 19th–20th CENTURY CHRISTMAS CAROLS IN THE TRANSYLVANIAN PLAIN.
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


18.  TEMA ÎNTOARCERII FULUI RISIPITOR ÎN MUZICA CULTĂ LA CLAUDE DEBUSSY / THE THEME OF THE PRODIGAL SON’S RETURN IN CLASSICAL MUSIC I: CLAUDE DEBUSSY.
          Autori: PETRUŢA-MARIA COROIU.


19.  TEXTELE PSALMILOR LUI DAVID IN MUZICA CLASICA / THE TEXTS OF PSALMS OF DAVID IN CLASSICAL MUSICAL CREATIONS.
          Autori: ALEXANDRA BELIBOU.


20.  PORTRETIZAREA MUZICALĂ A PERSONAJELOR ÎN GENUL LIRIC / THE MUSICAL PORTRAYAL OF CHARACTERS IN THE LYRICAL GENRE.
          Autori: LUMINIȚA STOIAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă