Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2018  
         
         
   
1.  PRÉSENTATION.
          Autori: LIANA POP.


2.  PENTRU O ABORDARE SEMIOLOGICĂ A DISCURSULUI ORAL: ILUSTRĂRI ALE „FIGURILOR DE ACȚIUNE” / POUR UNE APPROCHE SÉMIOLOGIQUE DE L’ORAL: ILLUSTRATIONS À PARTIR DES « FIGURES D’ACTION ».
          Autori: ECATERINA BULEA BRONCKART.


3.  FONOGENURI. ADNOTĂRI, INSTRUMENTE, CONSERVARE: WHAT ELSE? / PHONOGENRES. ANNOTATIONS, OUTILS, CONSERVATION: WHAT ELSE?.
          Autori: ANTOINE AUCHLIN.


4.  INFOTAINMENT TELEVIZAT, UN STUDIU DE CAZ: ROMANIA DE LA A LA Z / TV INFOTAINMENT - A CASE STUDY: ROMANIA DE LA A LA Z.
          Autori: RADA BOGDAN.


5.  TRADIȚIE ORALĂ ÎN TEXTE ADMINISTRATIVE ALE EVULUI MEDIU TIMPURIU / L’ORALITÉ DES TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU HAUT MOYEN ÂGE.
          Autori: PIOTR PŁOCHARZ.


6.  SCHIMBĂRI GRAFEMICE ȘI REPREZENTĂRI FONEMICE ÎNTR-O CULEGERE DE CÂNTECE POPULARE SPANIOLE / ALTERACIONES GRAFÉMICAS Y REPRESENTACIÓN FONOLÓGICA EN UNA COLECCIÓN DE CANTOS POPULARES ESPAÑOLES.
          Autori: MARCO STEFANELLI.


7.  OMILIA CA SURSĂ PENTRU LIMBAJUL ORAL: TIPOLOGIE, METODOLOGIE ȘI IPOTEZE / LE SERMON COMME SOURCE DE LANGUE ORALE: TYPOLOGIE, MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES.
          Autori: CINTHIA MELI.


8.  REDAREA ORALITĂŢII ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. STUDIU DE CAZ: CĂRTICICA NĂRAVURILOR BUNE PENTRU TINERIME (SIBIU, 1819) / RENDRE L’ORALITÉ AU XIXE SIÈCLE. ÉTUDE DE CAS: CĂRTICICA NĂRAVURILOR BUNE PENTRU TINERIME [PETIT MANUEL DE CIVILITÉ À L’USAGE DE LA JEUNESSE] (SIBIU, 1819).
          Autori: MARIA ALDEA, ANDREEA BUGIAC.


9.  SPRE O LINGVISTICĂ POPULARĂ ÎN SPAŢIUL VIRTUAL. CE FEL DE ORAL, CE FEL DE GENURI? / VERS UNE FOLK-LINGUISTIQUE VIRTUELLE: QUEL ORAL, QUELS GENRES?.
          Autori: LIANA POP.


10.  MARCI ALE ORALITAȚII ȘI FUNCȚII ALE ACESTORA IN TEXTE SCRISE IN LIMBA PORTUGHEZA DE CATRE ELEVI DE LICEU MOZAMBICANI: STUDIU DE CAZ / INDICES D’ORALITÉ ET LEUR FONCTIONNEMENT DANS DES PRODUCTIONS ÉCRITES EN PORTUGAIS DE LYCÉENS MOZAMBICAINS: ÉTUDE DE CAS.
          Autori: PAULINO FUMO.


11.  EXERSAREA ORALITĂȚII ÎN CURSURILE DE PORTUGHEZĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ: UN EXPERIMENT CU CONVERSAȚII INFORMALE LA NIVELUL A / TREINO DA ORALIDADE NA AULA DE PLE: UMA EXPERIÊNCIA COM CONVERSAS ORAIS INFORMAIS NO NÍVEL A.
          Autori: ISABEL MARGARIDA DUARTE, ÂNGELA CARVALHO.


12.  ELABORAREA CONCEPTUALĂ LA NIVEL MICRO ȘI MESO ÎN INTERACȚIUNI DIN CLASE BILINGVE / L’ÉLABORATION CONCEPTUELLE AUX NIVEAUX MICRO ET MÉSO DANS LES INTERACTIONS EN CLASSE BILINGUE.
          Autori: IVANA VUKSANOVIĆ, ANNE GROBET.


13.  ACTE DE VORBIRE, ACTE MENTALE ȘI ABILITĂȚI COGNITIVE ÎN DISCUȚII FILOSOFICE CU COPII / ACTES DE PAROLE, ACTES MENTAUX ET HABILETÉS DE PENSÉE AU SEIN DES DISCUSSIONS PHILOSOPHIQUES AVEC DES ENFANTS.
          Autori: ANDA FOURNEL, JEAN-PASCAL SIMON.


14.  JE TE RACONTE PAS! VRAIMENT C’EST… CONSTRUCȚII SCURTE. ÎNTRE LIMBA VORBITĂ „AUTENTICĂ” ȘI CEA FICȚIONALĂ, DESPRE IDENTIFICAREA UNOR UNITĂȚI LINGVISTICE / JE TE RACONTE PAS! VRAIMENT C’EST… DES CONSTRUCTIONS COURTES! ENTRE ORAL « AUTHENTIQUE » ET FICTIONNEL, IDENTIFICATION DE CERTAINES UNITÉS LANGAGIÈRES.
          Autori: SANDRA TESTON BONNARD.


15.  VERBE PARANTETICE ÎNTRE CIOCAN (GRAMATICĂ) ȘI NICOVALĂ (PRAGMATICĂ). CÂTEVA OBSERVAȚII DESPRE O ANCHETĂ BILINGVĂ / VERBES PARENTHÉTIQUES ENTRE MARTEAU (GRAMMAIRE) ET ENCLUME (PRAGMATIQUE). QUELQUES REMARQUES SUR UNE ENQUÊTE BILINGUE.
          Autori: ANA ZISMAN.


16.  SĂ FIE OARE ALORS O MARCĂ DE TEMATIZARE DISCURSIVĂ? / ALORS EST-IL UN MARQUEUR DE THÉMATISATION DISCURSIVE?.
          Autori: MARINA-OLTEA PĂUNESCU.


17.  EXPRESIILE DEICTICE AÍ ȘI PRAÍ. REGISTRU COLOCVIAL, ATENUARE ȘI RESPONSABILITATE ENUNȚIATIVĂ / LES EXPRESSIONS DÉICTIQUES AI ET PRAI. REGISTRE COLLOQUIAL, APPROXIMATION ET RESPONSABILISATION ÉNONCIATIVE.
          Autori: MARIA ALDINA MARQUES.


18.  MĂRCI PREZENTATIVE ÎN INTERACŢIUNI INFORMALE ÎN PORTUGHEZA EUROPEANĂ / MARQUEURS PRÉSENTATIFS DANS DES INTERACTIONS INFORMELLES EN PORTUGAIS EUROPÉEN.
          Autori: ISABEL MARGARIDA DUARTE.


19.  RECENZIE - ANTON FRANCESCO DONI, I MARMI, EDIZIONE CRITICA E COMMENTO A CURA DI CARLO ALBERTO GIROTTO E GIOVANNA RIZZARELLI VOL. I E II, FLORENCE, LEO S. OLSCHKI EDITORE, 2017, 944 P..
          Autori: THEA PICQUET.


20.  RECENZIE - MARIA HELENA ARAÚJO CARREIRA, ANDREEA TELETIN (EDS.), LA DEIXIS ET SON EXPRESSION DANS LES LANGUES ROMANES, UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS, PARIS, FRANCE, 558 P. .
          Autori: ANA ZISMAN.


21.  RECENZIE - CHRISTIAN DEGACHE, SANDRA GARBARIO (EDS.), ITINERAIRES PEDAGOGIQUES DE L’ALTERNANCE DES LANGUES. L’INTERCOMPREHENSION, GRENOBLE, UGA ÉDITIONS, COLL. « DIDASKEIN », 2017, 417 P..
          Autori: ALINA PELEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă