Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2018  
         
         
   
1.  DR. KUN MÁRIA EGYETEMI ELŐADÓTANÁR KÖSZÖNTÉSE 60. SZÜLETÉSNAPJÁN / SALUTAREA D-NEI CONF. DR. KUN MARIA LA ANIVERSAREA DE 60 ANI.
          Autori: JÁNOS MOLNÁR.


2.  JÉZUS TÖBBI TANÍTVÁNYA, NŐTANÍTVÁNYAI ÉS SZÁRMAZÁSI HELYÜK / CEILALȚI DISCIPOLI AL LUI IISUS, FEMEILE DISCIPOLI ȘI LOCUL LOR DE ORIGINE.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


3.  ÚJ ERKÖLCSI IMPERATÍVUSZ: NE SZÉGYENKEZZ… ÉS SENKIT MEG NE SZÉGYENÍTS! A SZÉGYEN TEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE ÉS SZOCIÁLETIKAI RELEVANCIÁJA / UN NOU IMPERATIV MORAL: NU TE RUȘINA... ȘI SA NU RUȘINEZI PE NIMENI! RELEVANȚA SOCIALA A INTERPRETARII TEOLOGICE A RUȘINII .
          Autori: SÁNDOR FAZAKAS.


4.   A HÁZASSÁGBAN ÉLŐ KERESZTÉNY LÉT LELKISÉGE ÉS TEOLÓGIÁJA / SPIRITUALITATEA ȘI TEOLOGIA PERSOANEI CREȘTINE ÎN CĂSĂTORIE.
          Autori: TAMÁS KRUPPA.


5.   ELKOPHAT-E AZ IDŐTLEN BŰN AZ IDŐBEN? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH A KVÁZI-BOCSÁNAT EGYIK FORMÁJÁRÓL / POATE SĂ FIE PĂCATUL FĂRĂ DE TIMP ERODAT ÎN TIMP? VLADIMIR JANKELEVITCH DESPRE O FORMA A CVASI-IERTARII.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.  IMAGINEA LUI IISUS IN FILOSOFIA LUI VLADIMIR JANKELEVITCH / THE IMAGE OF JESUS IN THE PHILOSOPHY OF VLADIMIR JANKÉLÉVITCH.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


7.   A 20.SZÁZAD TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEINEK JELENTŐSÉGE A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ SZÁMÁRA SZLOVÁKIÁBAN (CSEHSZLOVÁKIÁBAN) / EVENIMENTELE ISTORICE DIN SEC. 20 ȘI RELEVANȚA LOR PENTRU BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN SLOVACIA (CEHOSLOVACIA).
          Autori: BÉLA BOHÁCS.


8.   ABACS MÁRTON ÉS ZALÁNYI LÁSZLÓ VITÁJA ÉS A HIT ARTIKULUSAI / DISPUTA DINTRE MÁRTON ABACS ŞI LÁSZLÓ ZALÁNYI ŞI PRINCIPIILE CREDINŢEI.
          Autori: KOLUMBAN VILMOS JOZSEF.


9.   RÓMA VAGY BIZÁNC? A KÉT RÍTUS TALÁLKOZÁSA A MAGYAR KERESZTYÉNSÉG ELSŐ SZÁZADAIBAN / ROMA SAU BIZANȚUL? ÎNTALNIREA CELOR DOUA RITURI IN PRIMELE SECOLE ALE CREȘTINATAȚII MAGHIARE.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


10.   NEHANY ÖTSZAZ EVES LEVEL… / CÂTEVA SCRISORI DE 500 ANI.
          Autori: TIBOR MARJOVSZKY.


11.   A VALLASTANAR ÖNISMERETIES SPIRITUALIS KOMPETENCIAJA / AUTOCUNOAȘTEREA ȘI COMPETENȚELE SPIRITUALE ALE PROFESORULUI DE RELIGIE.
          Autori: GABRIELLA MÁRTA GORBAI.


12.   FAMILIENREKONSTRUKTION – EINE METHODEDER SYSTEMISCHEN SEELSORGE UND DER SEELSORGEAUSBILDUNG / RECONSTRUCȚIA FAMILIALĂ – O METODĂ A CONSILIERII ȘI EDUCAȚIEI PASTORALE.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.


13.  A GYERMEKBIBLIA-KUTATAS LEGJELENTOSEBB EREDMENYEI / CELE MAI IMPORTANTE REZULTATE ALE CERCETĂRII BIBLIEI PENTRU COPII.
          Autori: NÉMETH DÁVID.


14.   SZUBJEKTÍV REALITÁSUNK FORMÁLÁSÁNAK ÉS CÉLJAINK ELÉRÉSÉNEK ÚJ ASPEKTUSAI: A KVANTUMFIZIKA, PSZICHOLÓGIA ÉS A TEOLÓGIA TALÁLKOZÁSA / NOI ASPECTE ALE FORMĂRII REALITĂȚII SUBIECTIVE PROPRII ȘI A ASPIRĂRII SPRE PROPRIILE OBIECTIVE: INTERFERENȚE DINTRE FIZICA CUANTICĂ, PSIHOLOGIE ȘI TEOLOGIE.
          Autori: MÓNIKA KRASZNAY.


15.   PREDIGTGOTTESDIENST UND REFORMATION ERWÄGUNGEN ZUR GOTTESDIENSTPRAXIS DER REFORMATIONSZEIT / PREDICĂ ȘI REFORMĂ. CONSIDERAȚII DESPRE SERVICIUL DIVIN AL REFORMEI.
          Autori: FERENC PAP.


16.  DOBOS JÁNOS PRÉDIKÁCIÓS JEGYZÉKÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE / CONTRIBUȚII LA LISTA PREDICILOR LUI JANOS DOBOS.
          Autori: SZABOLCS SZETEY.


17.  ISTEN KERTESZE – A VALLASTANAR SZEMELYE / GRADINARUL DOMNULUI – CARACTERUL PROFESORULUI DE RELIGIE.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


18.   SZETEY SZABOLCS: ADATOK A MAGYAR REFORMÁTUS PRÉDIKÁCIÓS GYAKORLAT ÚJRAÉRTÉKELÉSÉHEZ 1784–1878 KÖZÖTT / RECENZIE DE CARTE (SZETEY SZABOLCS: ADATOK A MAGYAR REFORMATUS PREDIKACIOS GYAKORLAT UJRAERTEKELESEHEZ 1784–1878 KÖZÖTT).
          Autori: LUKÁCS OLGA.


19.   PAP FERENC: AZ EGYHAZI EV / RECENZIE DE CARTE (PAP FERENC: AZ EGYHAZI EV).
          Autori: LUKÁCS OLGA.


20.  “NACHFOLGE” BY BONHOEFFER: THE „IMITATIO CHRISTI” OF THE 20TH CENTURY / RECENZIE DE CARTE (DIETRICH BONHOEFFER: COSTUL UCENICIEI).
          Autori: FĂNEL ȘUTEU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă