Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2018  
         
         
   
1.  INTRODUCTION.
          Autori: SIMONA JIȘA, SOPHIE BEAULÉ.


2.  DESPRE ALTERITATE ÎN TERRE DES AUTRES [TĂRÂMUL ALTORA] DE SYLVIE BÉRARD / AUTOUR DE L’ALTERITE DANS TERRE DES AUTRES DE SYLVIE BERARD / ON OTHERNESS IN TERRE DES AUTRES [OF WIND AND SAND] BY SYLVIE BERARD.
          Autori: RODICA GABRIELA CHIRA.


3.  DESPRE MOŞTENIRE ÎN ROMANUL DE FILIAŢIE MASCULINĂ / DE L’HÉRITAGE DANS LE RÉCIT DE FILIATION AU MASCULIN.
          Autori: CARMEN ANDREI.


4.  LECTURA UNUI EXIL DEZEXILANT / LECTURE D’UN EXIL RÉGÉNÉRATEUR / A READING OF A REGENERATING EXILE.
          Autori: GEORGETA PRADA.


5.  CÂND REALUL SE TRANSFORMĂ ÎN FICȚIUNE. CAZUL ROMANULUI LA BIEN-AIMÉE DE KANDAHAR [IUBITA DIN KANDAHAR] DE FELICIA MIHALI / QUAND LE RÉEL SE TRANSFORME EN FICTION. LE CAS DE LA BIEN-AIMÉE DE KANDAHAR DE FELICIA MIHALI.
          Autori: ILEANA NELI EIBEN.


6.  MEMORIA ȘI TEXTUL NARATIV ÎN LA KERMESSE DE DANIEL POLIQUIN / LA MÉMOIRE ET LE RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE DANS LA KERMESSE DE DANIEL POLIQUIN.
          Autori: DORIN COMȘA.


7.  TRADUCĂTORUL FICTIV AL LUI JACQUES POULIN SAU INVENTAREA UNUI MIT LITERAR / LE TRADUCTEUR FICTIF DE JACQUES POULIN OU L’INVENTION D’UN MYTHE LITTÉRAIRE / JACQUES POULIN’S FICTIONAL TRANSLATOR OR THE INVENTION OF A LITERARY MYTH .
          Autori: ANDREEA BUGIAC.


8.  DOUNIA, ÎNTRE NOSTALGIE ȘI MELANCOLIE (LE BONHEUR A LA QUEUE GLISSANTE D’ABLA FARHOUD) / DOUNIA, ENTRE NOSTALGIE ET MÉLANCOLIE (LE BONHEUR A LA QUEUE GLISSANTE D’ABLA FARHOUD).
          Autori: SIMONA JIȘA.


9.  «ÎNTÂLNIRILE» MELE CU HÉLÈNE DORION. LECTURI POLIGONALE ȘI HERMENEUTICE / MES « RENCONTRES » AVEC HÉLÈNE DORION. LECTURES POLYGONALES ET HERMÉNEUTIQUES.
          Autori: RAMONA MALIŢA.


10.  SPAȚIU CA REINVENȚIE A SINELUI LA HÉLÈNE FRÉDÉRICK ȘI JOCELYNE SAUCIER / L’ESPACE COMME RÉINVENTION DU SOI CHEZ HÉLÈNE FRÉDÉRICK ET JOCELYNE SAUCIER / SPACE AS REINVENTION OF THE SELF IN HÉLÈNE FRÉDÉRICK AND JOCELYNE SAUCIER .
          Autori: SOPHIE BEAULÉ.


11.  SCRIEREA BERGOUNIANĂ - CĂUTÂNDU-SE PE SINE / L’ÉCRITURE BERGOUNIENNE À LA RECHERCHE D’ELLE-MÊME.
          Autori: MARIE THÉRÈSE JACQUET.


12.  BIOGRAFIE ŞI ISTORIE. VIAŢA LUI ANTONIO GIACOMINI DE JACOPO NARDI (1476-1563) / BIOGRAPHIE ET HISTOIRE. LA VITA DI ANTONIO GIACOMINI DE JACOPO NARDI (1476-1563).
          Autori: THÉA PICQUET.


13.  ASPECT ŞI TEXT: ÎNTRE FRAZE COMPLEXE ŞI FRAZE COMPUSE / ASPECT ET TEXTE : ENTRE PHRASES COMPLEXES ET PHRASES MULTIPLES / ASPECT AND TEXT: BETWEEN COMPLEX AND COMPOUND SENTENCES.
          Autori: LUCIANA T. SOLIMAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă