Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
         
   
1.  LAUDATIO: DR. FAZAKAS SÁNDOR EGYETEMI PRO-FESSZOR LAUDÁCIÓJA A DÍSZDOKTORI CÍM ÁT-ADÁSA ALKALMÁBÓL.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


2.  REFORMATION AND MODERNITY / REFORMÁCIÓ ÉS MODERNITÁS.
          Autori: FAZAKAS SÁNDOR.


3.  THE SOCIAL INTEGRATION OF UNDER-PRIVILEGED PEOPLE IN THE OLD TESTAMENT.
          Autori: VASILE BOJOR.


4.  THE COST OF DISCIPLESHIP. / A TANÍTVÁNYSÁG ÁRA.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


5.  SAUL AZ ENDORI BOSZORKÁNYNÁL – KÍSÉRLET EGY ÓSZÖVETSÉGI TÖRTÉNET ÚJRAÉRTELMEZÉSÉRE / SAUL AT THE WITCH OF ENDOR – ATTEMPT AT REINTERPRETING AN OLD TESTAMENT STORY..
          Autori: NAGY ALPÁR CSABA.


6.  JANKÉLÉVITCH’S IMAGE OF GOD.
          Autori: S. BÉLA VISKY.


7.  AZ EGYHÁZTÖRTÉNET TANÍTÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS MÓDJA / SIGNIFICANCE AND WAYS OF TEACHING CHURCH HISTORY.
          Autori: FODORNÉ NAGY SAROLTA.


8.  ZWINGLIAN–CALVINIST DEBATE ON CHURCH DISCIPLINE IN THE PAYS DE VAUD.
          Autori: GÁBOR JÁNOS LÁNYI.


9.  DAMJANICHNÉ, A MAGYAROK NAGYASSZONYA ARADTÓL NEW-YORKIG, KONSTANTINÁPOLYIG, KAIRÓIG (A SZEMÉLYES PRESZTÍZS HATÓTÁVOLSÁGA – AVAGY MIKÉNT LEHET MAGYAR SZEMÉLY KAIRÓBAN VÉDEGYLETI ZÁSZLÓSANYA?) / MRS. DAMJANICH, THE NOBLE LADY OF THE HUNGARIANS FROM ARAD TO NEW-YORK, CONSTANTINOPLE, CAIRO.
          Autori: PÉTER ISTVÁN.


10.  REFORMÁTUS EGYHÁZKORMÁNYZAT A TISZÁNTÚLON ÉS AZ ERDÉLYI FEJEDELEMI HATALOM / REFORMED CHURCH GOVERNMENT IN THE TRANSTIBISCAN AREA AND THE RULE OF THE PRINCIPALITY OF TRANSYLVANIA.
          Autori: SZABADI ISTVÁN.


11.  REPRESENTING MUSLIM WOMEN CON-VERTS IN ALGERIAN NEWSPAPER’S DISCOURSE.
          Autori: ZERIFI MERIEM, ABDELHAY BAKHTA.


12.  KOMMUNIKATÍV KONFLIKTUSMEGOL-DÁS PROBLÉMAMEGOLDÓK-E A MEDIÁCIÓ RÉSZTVEVŐI? / COMMUNICATIVE CONFLICT-SOLVING.
          Autori: FERENCZI ANDREA.


13.  THE MAIN NEEDS OF THE CHRISTIAN FAMILY IN THE CONTEMPORARY WEST-ERN SOCIETY.
          Autori: MARIUS VASILE GOVOR.


14.  ÜBER DAS ALTERN UND DAS ALTER. VERSUCH EINER ORIENTIERUNG FÜR DIE SEELSORGE / ABOUT ELDERS AND OLD-AGE. ATTEMPT OF ORIENTATION FOR THE PASTORAL COUNSELING .
          Autori: HÉZSER GÁBOR.


15.  SEELSORGE ALS DENKDIAKONIE. REFORMATORISCHES ERBE IN DER HEU-TIGEN SEELSORGE / PASTORAL COUNSELING AS DEACONRY. REFORMED DIRECTION IN CONTEMPORARY PASTORAL CARE.
          Autori: NÉMETH DÁVID.


16.   „AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL” (RÓMA 1,17) – A HIT, MINT A REFORMÁTUS ÖNÉRTELMEZÉS FŐ ALKOTÓELEME / THE JUST SHALL LIVE BY FAITH. (ROMANS 1,17) – FAITH, AS THE MAIN FACTOR OF THE REFORMED IDENTITY..
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


17.  LÁNYI GÁBOR JÁNOS: A KÁLVINIZMUS NYITÁNYA. BERNI ZWINGLIÁNUSOK ÉS FRANCIA-SVÁJCI KÁLVINISTÁK VITÁJA AZ EGY-HÁZFEGYELEM GYAKORLÁSÁRÓL..
          Autori: LUKÁCS OLGA.


18.  DR. MÉSZÁROS ÁDÁM: PÁRKAPCSOLATI KONFLIKTUSKEZELÉSI KÉZIKÖNYV. ÚTMUTATÓ A BÉKÉS, SZERELMES MIN-DENNAPOKHOZ..
          Autori: LUKÁCS OLGA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă