Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2017  
         
         
   
1.  LE SILENCE DES LAMBEAUX : LE CADAVRE, LE SÉPULCRE ET LA PHILOSOPHIE DU DROIT / “OVER MY DEAD BODY”: THE CORPSE, THE SEPULCHRE AND THE PHILOSOPHY OF LAW.
          Autori: BJARNE MELKEVIK.


2.  CONSIDERAȚII PRIVIND DREPTUL CONSUMATORULUI DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE CREDITORILOR PROFESIONIȘTI ÎN CONTRACTELE DE CREDIT / REMARKS ON THE CONSUMER’S RIGHT TO EARLY REPAYMENT AND THE INJUNCTIONS APPLICABLE TO PROFESSIONAL CREDITORS IN CREDIT AGREEMENTS.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


3.  CONSIDÉRATIONS SUR LA PROROGATION VOLONTAIRE DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE RESPONSABILITÉ PARENTALE / CONSIDERATIONS ON THE VOLUNTARY PROROGATION OF COMPETENCE REGARDING DIVORCE AND PARENTAL RESPONSIBILITY.
          Autori: ALINA OPREA.


4.  DONAȚII DIN BUNURILE PĂRINTELUI NEBUN. O PRIVIRE ISTORICĂ / GIFTS FROM THE INSANE PARENT’S PROPERTY. A HISTORICAL PERSPECTIVE.
          Autori: DORIN JOREA.


5.  SOME THOUGHTS ON BRIDEWEALTH IN SOUTH AFRICA AND DOWRY IN ROMAN LAW.
          Autori: GARDIOL VAN NIEKERK.


6.  RELAȚIA DINTRE RISCUL DE OPERARE DIN MATERIA CONCESIUNII ȘI RISCUL DIN DREPTUL PRIVAT / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OPERATING RISK FROM THE CONTRACT OF CONCESSION AND THE PRIVATE-LAW RISK.
          Autori: ANA-MARIA COLDEA (TOADER).


7.  NOŢIUNEA DE PRACTICI CONCERTATE ÎN CADRUL DREPTULUI EUROPEAN AL CONCURENŢEI / THE CONCEPT OF CONCERTED PRACTICES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION COMPETITION LAW / LA NOTION DE PRATIQUES CONCERTEES DANS LE CADRE DU DROIT EUROPEEN DE LA CONCURRENCE.
          Autori: SERGIU DELEANU.


8.  LES RESTRICTIONS AU DOMAINE DE L’ARBITRAGE RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ETAT: QUESTION DE SOUVERAINETÉ OU D’ABUS? / RESTRICTIONS IN THE FIELD OF ARBITRATION RELATED TO STATE CONTROL: MATTER OF SOVEREIGNTY OR ABUS?.
          Autori: ZOUAGHI CHAYMA.


9.  METODA COMPARATIVĂ – O USTENSILĂ EPISTEMOLOGICĂ NECESARĂ ÎN STUDIILE DE DREPT COMPARAT / THE COMPARATIVE METHOD: AN EPISTEMOLOGICAL TOOL NEEDED IN COMPARATIVE LAW STUDIES.
          Autori: ALINA-EMILIA CIORTEA.


10.  NORMA JURIDICĂ ŞI NORMA SPORTIVĂ. APĂRARE ÎN ZONĂ SAU MARCAJ OM LA OM? / THE LEGAL NORM AND SPORTS RULE. DEFENCE IN THE AREA OR MAN TO MAN MARKING DRILL?.
          Autori: SEPTIMIU IOAN PUŢ.


11.   DEMOCRAȚIA ROMÂNEASCĂ EXPRIMATĂ ISTORIC DE AUTORITARISMUL ȘEFULUI DE STAT / THE ROMANIAN DEMOCRACY HISTORICALLY EXPRESSED BY THE AUTHORITARIANISM OF THE HEAD OF STATE.
          Autori: RĂZVAN COSMIN ROGHINĂ.


12.  CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND ÎNREGISTRAREA UNEI MĂRCI CU VALOARE DE SIMBOL RELIGIOS / A FEW CONSIDERATIONS RELATED TO THE REGISTRATION OF A TRADE MARK OF RELIGIOUS SYMBOL VALUE.
          Autori: PAUL POPOVICI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă