Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2017  
         
         
   
1.  10 ANOS DE ENSINO DO PORTUGUÊS NA FACULDADE DE LETRAS DE CLUJ.
          Autori: VERONICA MANOLE.


2.  CONTRIBUȚIE PENTRU STUDIEREA PROXEMICII VERBALE ÎN PORTUGHEZĂ: DISTANȚĂ, PROXIMITATE, ENUNȚARE, INTERLOCUȚIE / CONTRIBUTION À L’ETUDE DE LA PROXÉMIQUE VERBALE EN PORTUGAIS : DISTANCE, PROXIMITÉ, ENONCIATION ET INTERLOCUTION.
          Autori: MARIA HELENA ARAÚJO CARREIRA.


3.  „LÁ”, MARCATOR DE ATENUARE ÎN INTERACȚIUNI INFORMALE ÎN PORTUGHEZA EUROPEANĂ / LÁ, ATENUADOR EM INTERAÇÕES INFORMAIS DO PORTUGUÊS EUROPEU.
          Autori: MARIA ALDINA MARQUES, ISABEL MARGARIDA DUARTE.


4.  VERBELE DE MIȘCARE ÎN PORTUGHEZĂ: CRITERII SEMANTICE DE DELIMITARE / VERBOS DE MOVIMENTO EM PORTUGUÊS: CRITÉRIOS SEMÂNTICOS DE DELIMITAÇÃO.
          Autori: ADRIANA CIAMA.


5.  IRONIE ȘI ARGUMENTARE ÎN DISCURSUL PARLAMENTAR PORTUGHEZ / IRONIE ET ARGUMENTATION DANS LE DISCOURS PARLEMENTAIRE PORTUGAIS.
          Autori: ANA CRISTINA PEREIRA BRAZ.


6.  VALORI ALE LUI AINDA [ÎNCĂ] ÎN PORTUGHEZĂ ȘI ECHIVALENTE ÎN SPANIOLĂ / VALEURS DE AINDA [ENCORE] EN PORTUGAIS ET LEURS EQUIVALENTS EN ESPAGNOL.
          Autori: ISABEL MARGARIDA DUARTE, ROGELIO PONCE DE LEÓN.


7.  ÎNTRE RITMURI ȘI RIME: AMESTEC DE LIMBI ȘI IDENTITATE IN MUZICA URBANA PORTUGHEZA / ENTRE BEATS E RIMAS: FUSÃO DE LINGUAS E IDENTIDADES NAS MUSICAS URBANAS EM PORTUGAL.
          Autori: ISABELLE SIMÕES MARQUES.


8.  RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE PENTRU PORTUGHEZĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ / RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS PARA PORTUGUES PARA FALANTES DE OUTRAS LINGUAS.
          Autori: MARIA HELENA DA NÓBREGA.


9.  STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ÎN EXPRIMAREA ORALĂ: UN STUDIU DE CAZ / ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E DESEMPENHO ORAL: ESTUDO DE CASO.
          Autori: LAURA CARDOSO BAPTISTA, ISABEL MARGARIDA DUARTE, ÂNGELA CARVALHO.


10.  DIFICULTĂȚI ALE VORBITORILOR ROMÂNI ÎN ÎNVĂȚAREA FORMELOR DE ADRESARE DIN PORTUGHEZA EUROPEANĂ / DIFICULDADES DOS FALANTES ROMENOS NA APRENDIZAGEM DAS FORMAS DE TRATAMENTO DO PORTUGUÊS EUROPEU.
          Autori: VERONICA MANOLE.


11.  EÇA DE QUEIRÓS ȘI MACHADO DE ASSIS: CRONICA UNEI ÎNTÂLNIRI CE NU A AVUT LOC / EÇA DE QUEIRÓS E MACHADO DE ASSIS: CRONACA DI UN MANCATO INCONTRO.
          Autori: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA.


12.  CAMÕES ŞI CIVILIZAŢIA COMERŢULUI / CAMÕES E A CIVILIZAÇÃO DO COMÉRCIO?.
          Autori: MATHEUS DE BRITO.


13.  HETERONIMIE ȘI SINCERITATE ÎN CREAREA PRIMULUI FRADIQUE MENDES / HETERONÍMIA E SINCERIDADE NA CRIAÇÃO DO PRIMEIRO FRADIQUE MENDES.
          Autori: CRISTINA PETRESCU.


14.  PEISAJE EVOCATE ÎN OPERA LUI MARGUERITE DURAS ȘI A SOPHIEI DE MELLO BREYNER ANDRESEN / PAISAGENS EVOCADAS EM MARGUERITE DURAS E SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN.
          Autori: CATARINA FIRMO.


15.  O YANOMAMI RADICALĂ: GALERIA CLÁUDIA ANDUJAR ÎN INHOTIM / UMA YANOMAMI RADICAL: A GALERIA CLÁUDIA ANDUJAR EM INHOTIM.
          Autori: RITA LAGES RODRIGUES.


16.  DRAGOSTE ȘI RĂZBOI ÎN PLANALTUL ȘI STEPA: ÎNTRE TOVARĂȘI ANGOLEZI, UNIUNEA SOVIETICĂ ȘI RĂZBOIUL RECE / O AMOR E A GUERRA NO PLANALTO E NA ESTEPE: ENTRE CAMARADAS ANGOLANOS, A UNIÃO SOVIÉTICA E A GUERRA FRIA.
          Autori: IOLANDA VASILE, CAROLINA PEIXOTO.


17.  REFLECTĂRI ALE JAZZULUI ÎN LITERATURA PORTUGHEZĂ / REFLEXOS DO JAZZ NA LITERATURA PORTUGUESA.
          Autori: CRISTINA PETRESCU.


18.  EU, TRADUCĂTORUL, MĂRTURISESC / EU, TRADUTOR, ME CONFESSO.
          Autori: CORNELIU POPA.


19.  (IN-)TRADUCTIBILITATEA. TEORIILE CU PRIVIRE LA TRADUCERE ÎN ITALIA : O CALE APARTE ? / «(IN-)TRADUCIBILITÀ» ÜBERSETZUNGSTHEORIEN IN ITALIEN: EIN «SONDERWEG»?.
          Autori: KARL GERHARD HEMPEL.


20.  CU PRIVIRE LA TERMINOLOGIA IDEOLOGICĂ : ÎNTRE PROGRAME INFORMATICE ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ / DE LA TERMINOLOGIE IDEOLOGIQUE : ENTRE LOGICIELS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE.
          Autori: LUCIANA T. SOLIMAN.


21.  OBSERVAŢII ASUPRA SUPLETIVISMULUI LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE / NOTES ON SUPPLETION IN THE CONTEMPORARY ROMANIAN LANGUAGE.
          Autori: DIANA-MARIA ROMAN.


22.  RECENZIE - ADRIANA CIAMA, GRAMÁTICA PRÁTICA DO PORTUGUÊS (240 P) ET GRAMÁTICA PRÁTICA DO PORTUGUÊS. EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES. (263 P.), ARS DOCENDI, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, BUCUREȘTI, 2017..
          Autori: MARIA HELENA ARAÚJO CARREIRA.


23.  RECENZIE - ADRIANA CIAMA, VERBOS DE MOVIMENTO INTRANSITIVOS EM PORTUGUÊS E ROMENO, CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ, CLUJ-NAPOCA, 2017, 560 P..
          Autori: SANDA REINHEIMER RÎPEANU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă