Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
         
   
1.  THE EXPERIENCE OF POSTNATAL DEPRESSION IN A SAMPLE OF ROMANIAN MOTHERS / DIE ERFAHRUNG DER POSTNATALEN DEPRESSION IN EINER STICHPROBE VON RUMÄNISCHEN MÜTTERN.
          Autori: ANDREEA BARBU, OANA BENGA.


2.  PROACTIVE COPING, ENGAGEMENT IN LEARNING AND DEEP PROCESSING AS MEDIATORS BETWEEN AUTONOMOUS MOTIVATION AND ADJUSTMENT AT SCHOOL / PROAKTIVES COPING, ENGAGEMENT IN LERNEN UND TIEFVERARBEITUNG ALS MEDIATOREN ZWISCHEN AUTONOMEN MOTIVATION UND SCHULANPASSUNG.
          Autori: VIOREL MIH, CODRUȚA MIH, VIOREL DRAGOŞ.


3.  METACOGNITIVE TRAINING EFFECTS ON MATHEMATICAL PERFORMANCE OF LEARNING DISABILITY STUDENTS FROM INCLUSIVE CLASSROOMS / METACOGNITIVE AUSBILDUNGSWIRKUNGEN AUF DIE MATHEMATISCHE LEISTUNG DEN LERNBEHINDERTE STUDENTEN AUS INKLUSIVEN KLASSENZIMMERN.
          Autori: ANCA MAIER.


4.  THE ROLE PLAYED BY RESILIENCE AND THE MEANING MAKING PROCESSES IN THE PERCEPTION OF STRESS AND QUALITY OF PROFESSIONAL LIFE IN A SAMPLE OF TRANSYLVANIAN HUNGARIANS / DIE ROLLE DER RESILIENZ UND DER BEDEUTUNG PROZESSE IN DER WAHRNEHMUNG VON STRESS MACHEN UND DIE QUALITÄT DES BERUFSLEBENS IN EINER PROBE VON SIEBENBÜRGISCHEN UNGARN.
          Autori: ÉVA KÁLLAY.


5.  INVESTIGATING THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR ON SCHOOL CLIMATE / UNTERSUCHUNG DER AUSWIRKUNGEN DES ORGANISATIVEN VERHALTENS AUF SCHULKLIMA.
          Autori: CRISTINA PIELMUŞ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă