Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2016  
         
         
   
1.  RISUS, CUCULLATUS, VENUS. PROTECTORI DIVINI ȘI DIVINITĂŢI PROTECTOARE ALE COPILĂRIEI ÎN DACIA ȘI PANNONIA / RISUS, CUCULLATUS, VENUS. DIVINE PROTECTORS AND PROTECTIVE DIVINITIES OF CHILDHOOD IN DACIA AND PANNONIA.
          Autori: ADRIANA ANTAL.


2.  TELESPHORUS. UN ZEU-COPIL SALUTIFER ÎN DACIA ROMANĂ. / TELESPHORUS. A HEALING CHILD GOD IN ROMAN DACIA .
          Autori: TIMEA VARGA.


3.  TOPOGRAFIA SACRĂ A AȘEZĂRII TIBISCUM / THE SACRED TOPOGRAPHY OF TIBISCUM.
          Autori: IMOLA BODA, CĂLIN TIMOC.


4.  NOTE DESPRE CULTUL CAVALERULUI TRAC LA APULUM / BEYOND ICONOGRAPHY. NOTES ON THE CULT OF THRACIAN RIDER IN APULUM.
          Autori: CSABA SZABÓ.


5.  REFLECTII RECENTE DESPRE CULTUL LUI MITHRAS / RECENT REFLECTIONS ON THE CULT OF MITHRAS .
          Autori: SORIN NEMETI.


6.  TEMPLELE LUI DEUS INVICTUS SERAPIS LA SARMIZEGETUSA ȘI APOLLO LA TIBISCUM ȘI ÎMPĂRATUL CARACALLA / RELATIONSHIP OF TEMPLES OF DEUS INVICTUS SERAPIS AT SARMIZEGETUSA AND OF APOLLO AT TIBISCUM WITH EMPEROR CARACALLA.
          Autori: CORIOLAN HORAȚIU OPREANU.


7.  UN MONUMENT EPIGRAFIC DEDICAT LUI LIBER PATER DESCOPERIT RECENT LA AMPELUM / AN EPIGRAPHIC MONUMENT DEDICATED TO LIBER PATER RECENTLY FOUND AT AMPELUM .
          Autori: MARIUS-MIHAI CIUTĂ, ELENA BEATRICE CIUTĂ.


8.  MONUMENTE VOTIVE DIN DACIA SUPERIOR ÎN MANUSCRISUL LUI LUGOSI FODOR ANDRÁS / VOTIVE MONUMENTS FROM DACIA SUPERIOR IN LUGOSI FODOR ANDRÁS’ MANUSCRIPT.
          Autori: IRINA NEMETI.


9.  VOTIVE STONE CARVINGS FROM TIBISCUM. LOCAL PRODUCTION AND IMPORT / SCULPTURI VOTIVE DE LA TIBISCUM. PRODUCŢIE LOCALĂ ȘI IMPORTURI. .
          Autori: MARIANA BALACI CRÎNGUȘ, CĂTĂLIN BALACI.


10.  CÂTEVA ASPECTE ALE CULTULUI LUI SILVANUS DE LA ALBURNUS MAIOR. / ASPECTS OF THE CULT OF SILVANUS AT ALBURNUS MAIOR.
          Autori: OVIDIU ȚENTEA.


11.  PRIAPEA DACIAE. O NOUĂ STATUETĂ CU REPREZENTAREA LUI PRIAPUS DE LA POROLISSUM / PRIAPEA DACIAE. A NEW STATUETTE DEPICTING PRIAPUS FROM POROLISSUM.
          Autori: DAN AUGUSTIN DEAC, EMANOIL PRIPON.


12.  O TRUSĂ DE BIJUTIER DESCOPERITĂ LA SARMIZEGETUSA REGIA (GRĂDIȘTEA DE MUNTE, JUD. HUNEDOARA). / A JEWELLER TOOLS KIT DISCOVERED AT SARMIZEGETUSA REGIA (GRĂDIȘTEA DE MUNTE, HUNEDOARA COUNTY).
          Autori: LILIANA DANIELA MATEESCU-SUCIU.


13.  CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA CÂTEVA DINTRE DRUMURILE DIN MOESIA, MENȚIONATE ÎN ITINERARIA PICTA ET ADNOTATA / SOME CONSIDERATIONS ABOUT SEVERAL ROADS FROM MOESIA REFLECTED IN ITINERARIA PICTA ET ADNOTATA.
          Autori: FLORIN-GHEORGHE FODOREAN.


14.  IN MEMORIAM DAN AUREL ISAC (18. 07. 1946 – 24. 07. 2013).
          Autori: FELIX MARCU.


15.  BOOK REVIEWS - ALEXANDRU DIACONESCU, «CLASICISMUL» ÎN PLASTICA MINORĂ DIN DACIA ROMANĂ.
          Autori: LUCIANA NEDELEA.


16.  BOOK REVIEWS - CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU (ED.), JUPITER ON YOUR SIDE. GODS AND HUMANS IN ANTIQUITY IN THE LOWER DANUBE AREA. .
          Autori: ANNAMÁRIA-IZABELLA PÁZSINT.


17.  BOOK REVIEWS - GEORGE CUPCEA, PROFESSIONAL RANKS IN THE ROMAN ARMY OF DACIA.
          Autori: HORAŢIU COCIȘ.


18.  BOOK REVIEWS - GELU FLOREA (ED.), MATRIŢA DE BRONZ DE LA SARMIZEGETUSA REGIA.
          Autori: GABRIEL ANDREICA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă