Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2016  
         
         
   
1.  QUEER STUDIES CA MODEL DE PLURALITATE. O INTRODUCERE / QUEER STUDIES ALS MODELL DER PLURALITÄT EINE EINFÜHRUNG.
          Autori: LUCIA GORGOI.


2.  GENDER CA PROCES CONTINUU – PLURALITATEA CA MODEL DE EXISTENŢĂ / GESCHLECHT ALS KONTINUUM – PLURALITÄT ALS EXISTENZMUSTER.
          Autori: CHRISTEL BALTES-LÖHR.


3.  O RECONSIDERARE A LIMITELOR DEMERSULUI CERCETĂRII ISTORIOGRAFICE ANTICE PE BAZA CONCEPTULUI DE “TRANSGRESIUNE”/ MIT TRANSGRESSION DIE GRENZEN DES (ALT)HISTORISCHEN ARBEITENS REFLEKTIEREN.
          Autori: KORDULA SCHNEGG.


4.  „NO STRAIGHT LINES!” – ROMANE GRAFICE ŞI CORPURI CE NU SE SUPUN LEGII BINARITAŢII / „NO STRAIGHT LINES!” – DIE COMIC-KÖRPER DER NICHT-BINÄREN.
          Autori: BARBARA EDER.


5.  PRODUCŢIA ŞTIINŢIFICĂ DINCOLO DE GRANIŢELE CUNOSCUTE. ORIENTĂRI ÎN GÂNDIREA QUEER ÎN EPOCA EXPANSIUNII / WISSEN(SCHAFT)SPRODUKTION JENSEITS BEKANNTER GRENZEN. ORIENTIERUNGEN FÜR QUEERES DENKEN IN ZEITEN DER EXPANSION.
          Autori: KATHRIN LEIPOLD.


6.  HOMOEROTISM ȘI CONSTITUIRE A SUBIECTIVITĂȚII ÎN SCRIERILE AUTOBIOGRAFICE ALE LUI ION NEGOIȚESCU, MIHAI RĂDULESCU ȘI PETRE SIRIN / HOMOEROTIK UND SUBJEKTKONSTITUTION IN DEN AUTOBIOGRAFISCHEN SCHRIFTEN VON ION NEGOIȚESCU (1921-1993), MIHAI RĂDULESCU (1919-1959) UND PETRE SIRIN (1926-2003).
          Autori: MARIA IROD.


7.  SEXUALITATE, VIOLENŢĂ ŞI SECVENŢA HOMOSEXUAL-HOMOPHOBĂ ÎN ROMANUL LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU TRAVESTI / SEXUALITÄT, GEWALT UND DAS HOMOSEXUELL-HOMOPHOBE MOMENT IN MIRCEA CĂRTĂRESCUS TRAVESTIE.
          Autori: VERENA MERMER.


8.  HOMOSEXUALITATEA ÎN ROMANIA ÎN PERIOADA COMUNISTĂ OGLINDITĂ ÎN ROMANUL CLOACA MAXIMA DE CONST. POPESCU / DIE HOMOSEXUALITÄT IN RUMÄNIEN IN DER ZEIT DES KOMMUNISMUS AM BEISPIEL DES ROMANS CLOACA MAXIMA VON CONST. POPESCU.
          Autori: LUCIA GORGOI.


9.  ÎNTRE STILIZARE ŞI EVIDENŢĂ. PROZĂ HOMOEROTICĂ CONTEMPORANĂ DIN ROMÂNIA / ZWISCHEN STILISIERUNG UND ANSCHAULICHKEIT. ZEITGENÖSSISCHE HOMOEROTISCHE PROSA AUS RUMÄNIEN.
          Autori: LAURA LAZA.


10.  FORME NOI DE MASCULINITATE, RASISM VECHI: STEREOTIPII ŞI HEGEMONIE HOMOSEXUALĂ MASCULINĂ / NEUE MÄNNLICHKEITEN, ALTE RASSISMEN: ZIGEUNERBILD UND SCHWULE HEGEMONIALE MÄNNLICHKEIT.
          Autori: VERONIKA ZWING.


11.  EU-HELSINKI GROUP ON GENDER IN RESEARCH AND INNOVATION. ISTORIC, MANDATE MISIUNE, STRUCTURI ŞI PERSPECTIVE / EU-HELSINKI GROUP ON GENDER IN RESEARCH AND INNOVATION GESCHICHTE, MANDAT, STRUKTUREN UND PERSPEKTIVEN.
          Autori: CHRISTEL BALTES-LÖHR.


12.  IMAGINEA FEMEII CA OBIECT SEXUAL ÎN RECLAMELE TIPĂRITE DIN GERMANIA ŞI ROMÂNIA / DAS BILD DER FRAU ALS SEXOBJEKT IN DEUTSCHER UND RUMÄNISCHER GESCHRIEBENER WERBUNG.
          Autori: DANIELA-ELENA VLADU.


13.  RECENZIE / BUCHVORSTELLUNG - ERIK SCHNEIDER, CHRISTEL BALTES-LÖHR (HG.): NORMIERTE KINDER. EFFEKTE DER GESCHLECHTERNORMATIVITÄT AUF KINDHEIT UND ADOLESZENZ, BIELEFELD: TRANSCRIPT, GENDER STUDIES, ERSTAUFLAGE 2014, ZWEITE AUFLAGE 2015, 402 SEITEN.
          Autori: CHRISTEL BALTES-LÖHR.


14.  RECENZIE / BUCHVORSTELLUNG - CARMEN ELISABETH PUCHIANU: PATULA LACHT. (ROMAN), PASSAU: KARL STUTZ VERLAG 2012, 313 SEITEN.
          Autori: CARMEN ELISABETH PUCHIANU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă