Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
         
   
1.  THE PASTORAL-PSYCHOLOGICAL HORIZON OF THE CONVERSION’S PSYCHOLOGICAL PROCESS / A MEGTÉRÉS LÉLEKTANI FOLYAMATÁNAK PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI HORIZONTJA.
          Autori: .


2.  SUFFERING AND HELP. REFLECTIONS ON THE DIALOGUES IN THE BOOK OF JOB / SZENVEDÉS ÉS SEGÍTSÉG. REFLEXIÓK A JÓB KÖNYVÉBEN TALÁLHATÓ PÁRBESZÉDEKRE.
          Autori: .


3.  REFLECTING TO RELIGIOUS SPIRITUALITY IN TEACHER TRAINING / A VALLÁSOS SPIRITUALITÁS ELMÉLYÍTÉSE A TANÁRKÉPZÉSBEN.
          Autori: GORBAI GABRIELLA.


4.  ANGELS IN THE HOLY BIBLE / ANGYALOK A SZENTÍRÁSBAN.
          Autori: .


5.  PAULINE PARADOX OR THE “SERVICE” PARADOX / PÁLI PARADOXONOK AVAGY „SZOLGÁLATI” PARADOXONOK.
          Autori: .


6.  THE SHORT BIOGRAPHY OF LAJOS ZSARNAY / ZSARNAY LAJOS RÖVID ÉLETRAJZA.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă