Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2016  
         
         
   
1.  DESPRE INTERPRETAREA MUZICII ELECTRONICE – INTERVIU CU COMPOZITORUL ADRIAN BORZA / ON THE PERFORMANCE OF ELECTRONIC MUSIC – INTERVIEW WITH COMPOSER ADRIAN BORZA.
          Autori: .


2.  PRIMELE JALUZII ALE ORGII, CARE N-AU FOST PRIMELE / DER ERSTE SCHWELLKASTEN, DER NICHT DER ERSTE WAR / THE FIRST SWELL-BOX WHICH WAS NOT THE FIRS .
          Autori: .


3.  ORGILE DIN ŢARA CĂLATEI / ORGANS OF KALOTASZEG.
          Autori: .


4.  LISZT – IDEALURI PROGRAMATICE : ARMONII POETICE SI RELIGIOASE / LISZT – PROGRAMATIC IDEALS: HARMONIES POÉTIQUES ET RÉLIGIEUSES.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


5.  TIMPUL IN ARTA MUZICALA: ASPECTE CATAFATICE ŞI APOFATICE / TIME IN MUSICAL ART: CATAPHATIC AND APOPHATIC ASPECTS.
          Autori: .


6.  PATTERN-UL PAJULUI - PERSONAJE ŞI CONTEXTE ÎN TEATRUL LIRIC. CAZUL “CHERUBIN D’AMORE...” / THE PATTERN OF THE PAGE – CHARACTERS AND CONTEXTS WITHIN THE LYRIC THEATRE. THE CASE OF “CHERUBIN D’AMORE...”).
          Autori: .


7.  ÎNREGISTRAREA PROFESIONALĂ A VORBIRII ÎN FILMELE CU BUGET REDUS / PROFESSIONAL RECORDING OF SPEECH SOUND IN LOW-BUDGET FILMMAKING.
          Autori: AARON FAZAKAS.


8.  TEHNICA DIRIJORALĂ - INSTRUMENT UTILIZAT ÎN SCOPUL SOLUŢIONĂRII PROBLEMATICII COROANEI / THE CONDUCTING TECHNIQUE - AN INSTRUMENT USED TO SOLVE THE FERMATA ISSUE.
          Autori: .


9.  DIRIJORUL, ÎNTRE A AUZI ŞI A ASCULTA / THE CONDUCTOR - BETWEEN HEARING AND LISTENING.
          Autori: .


10.  ISTORIA MUZICII – DINCOLO DE STATUTUL DE DISCIPLINĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT, UN MIJLOC DE DEZVOLTARE PERSONALĂ / MUSIC HISTORY – MORE THAN AN EDUCATIONAL FIELD, A WAY OF PERSONAL DEVELOPMENT.
          Autori: .


11.  IRMOLOGHIONUL LUI ANTON PANN. ARGUMENTE PENTRU IDENTIFICAREA SURSEI / ANTON PANN’S HEIRMOLOGHION. ARGUMENTS FOR IDENTIFYING THE SOURCE.
          Autori: .


12.  EXPLORÂND ELEMENTELE ATITUDINII LEGATE DE MUZICĂ PRINTRE STUDENŢII DE LA PEDAGOGIE / EXPLORING THE ELEMENTS OF ATTITUDE TO MUSIC AMONG STUDENTS OF TEACHER TRAINING.
          Autori: .


13.  III. PREGHIERA ÎN ROLURILE FEMININE DIN OPERELE LUI GIUSEPPE VERDI. I DUE FOSCARI. CAVATINA LUCREZIEI – TU AL CUI SGUARDO ONNIPOSSENTE / III. PRAYERS OF FEMALE PROTAGONISTS IN GIUSEPPE VERDI’S OPERAS. LUCREZIA’S CAVATINA – TU AL CUI SGUARDO ONNIPOSSENTE (ACT I, SCENE 2) FROM VERDI’S I DUE FOSCARI.
          Autori: ADÉL FEKETE.


14.  SIMETRIA ARMONICA IN CONSTRUCTIA FORMALA A LUCRARII DON JUAN (MASQUES OP. 34) DE KAROL SZYMANOWSKI / LA SYMETRIE HARMONIQUE DANS LA CONSTRUCTION FORMELLE DE DON JUAN (MASQUES OP. 34) DE KAROL SZYMANOWSKI / HARMONIC SYMMETRY IN THE FORMAL CONSTRUCTION OF DON JUAN (MASQUES OP. 34) BY KAROL SZYMANOWSKI.
          Autori: .


15.  PLANUL ORCHESTRAL AL OPEREI ALEXANDRU LĂPUŞNEANU DE GHEORGHE MUSTEA / THE ORCHESTRAL PLANE IN THE OPERA ALEXANDRU LĂPUŞNEANU BY GHEORGHE MUSTEA.
          Autori: .


16.  CITATUL ÎN SINFONIA GIOCOSA (!?) DE TIBERIU OLAH / THE QUOTATION IN TIBERIU OLAH’S SINFONIA GIOCOSA (!?) .
          Autori: .


17.  BOOK REVIEWS - LUMINIŢA GUŢANU STOIAN: CHORAL CONDUCTING TREATISE - THE BASES OF CONDUCTING TECHNIQUE.
          Autori: .


18.  BOOK REVIEWS - ANDRÁS KOVÁCS: GYAKORLATI TANÁCSOK KARVEZETŐKNEK (PRACTICAL ADVICE FOR CHORUS MASTERS).
          Autori: ÉVA PÉTER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă