Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
         
   
1.  THE HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUND OF POLITICAL COMMUNICATION IN ROMANIA / DER ZEITHISTORISCHE UND KULTURELLE HINTERGRUND DER POLITISCHEN KOMMUNIKATION IN RUMÄNIEN.
          Autori: .


2.  NOTES ON THE POLITICAL CULTURE IN ROMANIA / ANMERKUNGEN ZUR POLITISCHEN KULTUR IN RUMÄNIEN.
          Autori: .


3.  THE POLITICAL COMMUNICATION AND THE ROMANIAN REGIONALISATION REFORM PROPOSAL OF 2013 – A DOUBLE DISCOURSE? / DIE POLITISCHE KOMMUNIKATION UND DER RUMÄNISCHE REGIONALISIERUNGSREFORMVORSCHLAG VON 2013 – EIN DOPPELTER DISKURS?.
          Autori: .


4.  BETWEEN FICTION AND FICTIONALIZATION: NEGOTIATING THE COMMUNIST PAST THROUGH MEDIA AND INSTITUTIONS OF COLLECTIVE MEMORY / ZWISCHEN FIKTION UND FIKTIONALISIERUNG: DIE AUSHANDLUNG DER KOMMUNISTISCHEN VERGANGENHEIT DURCH MEDIEN UND INSTITUTIONEN DES KOLLEKTIVEN GEDÄCHTNISSES.
          Autori: .


5.  THE PUBLIC SPHERE AS A MEDIUM FOR POLITICAL COMMUNICATION AT THE EXAMPLE OF ROMANIA / DIE ÖFFENTLICHKEIT ALS MEDIUM POLITISCHER KOMMUNIKATION AM BEISPIEL RUMÄNIENS.
          Autori: .


6.  THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH, THE “PUBLICAN” BETWEEN POLITICAL ELITES AND CITIZEN. HOW MUCH INSTITUTIONALIZED RELIGION CAN POLITICAL COMMUNICATION HANDLE? / DIE ORTHODOXE KIRCHE RUMÄNIENS, DER „ZÖLLNER“ ZWISCHEN POLITISCHEN ELITEN UND BÜRGERN. WIEVIEL INSTITUTIONALISIERTE RELIGION VERTRÄGT DIE POLITISCHE KOMMUNIKATION?.
          Autori: .


7.  THE KRIS/STABOR WITHIN ROMA COMMUNITIES FROM EASTERN AND SOUTHERN ROMANIA. WHAT SOURCES FOR THE LEGITIMACY OF KRISNITORI AND FOR THE PERPETUATION OF KRIS/STABOR? /LE KRIS DANS LES COMMUNAUTES ROM DE SUD-EST DE LA ROUMANIE. QUELLES SONT LES SOURCES POUR LA LEGITIMITE DES KRISNITORI ET DE LA PERPETUATION DU KRIS?.
          Autori: .


8.  BOOK REVIEW: CAROLA MCGIFFERT (ED.), CHINESE SOFT POWER AND ITS IMPLICATIONS FOR THE UNITED STATES. COMPETITION AND COOPERATION IN THE DEVELOPING WORLD.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă