Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2003  
         
         
   
1.  SCHREIBEN NOCH OHNE NORM, ODER DIE SPRACHE EINER GROSSEN FRAU: KATHARINA VON MEDICI (13.4.1519 FLORENZ – 5.1.1589 BLOIS) / A SCRIE FĂRĂ NORME SAU LIMBA UNEI MARI DOAMNE: CATERINA DE MEDICI (13.04.1519 FLORENŢA – 05.01.1589 BLOIS).
          Autori: RUDOLF WINDISCH.


2.  DER GEBRAUCH DER TYPOGRAPHISCHEN ZEICHEN UND DER INTERPUNKTIONSZEICHEN IM FRANZÖSISCHEN, DEUTSCHEN UND RUMÄNISCHEN / UTILIZAREA CARACTERELOR TIPOGRAFICE ŞI A SEMNELOR DE PUNCTUAŢIE ÎN LIMBILE FRANCEZĂ, GERMANĂ ŞI ROMÂNĂ.
          Autori: CARSTEN SINNER.


3.  LITERATURA ŞI IDEOLOGIA DREPTEI. .
          Autori: MIRELA IOANA LAZĂR.


4.  DIE HUNGER-POETIK BEI HAMSUN UND KAFKA / POETICA FOAMEI LA HAMSUN ŞI KAFKA.
          Autori: VALENTINA POP.


5.  LES ESSAIS STAELIENS OU DE LA THÉORIE CANONIQUE APPLIQUÉE / ESEURILE DOAMNEI DE STAËL SAU DESPRE TEORIA CANONULUI APLICATĂ.
          Autori: RAMONA MALIŢA.


6.  ПОРЯДОК СЛОВ СВОБОДНЫХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИ НЕСВОБОДНЫХ. СЛОВОСОЧЕТАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА С СОГЛАСОВАНИЕМ / ORDER OF FREE AND UNFREE WORDS IN PHRASEOLOGY. COORDINATING EXPRE.
          Autori: SANDA MISIRIANŢU.


7.  COABITAREA ŢIGANILOR CU ROMÂNII DIN MICHERECHI, UNGARIA.
          Autori: ANA HOŢOPAN.


8.  INTERFERENŢE CULTURALE ŞI BILINGVISM ÎN REPERTORIUL NARATIV TRADIŢIONAL AL UNUI POVESTITOR ROMÂN DIN UNGARIA.
          Autori: MIHAELA BUCIN.


9.  CONFIGURAŢII SPAŢIO-TEMPORALE ÎN POEMUL ZONE
DE G. APOLLINAIRE - O ABORDARE DINTR-O PERSPECTIVĂ TIPOLOGICĂ.
          Autori: OANA BOC.


10.  NUMELE ÎN GRAMATICA LUI I. HELIADE RĂDULESCU ŞI ÎN GRAMATICILE MAI VECHI.
          Autori: VERONICA CHINDE.


11.  BOOK REVIEWS – ŞTEFAN GENCĂRĂU, THE PREDICATE AND THE SUBORDINATE PREDICATIVE CLAUSE - A SEQUENTIAL AND DIDACTIC APPROACH.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă