Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2006  
         
         
   
1.  ROLUL PANORAMEI IRLANDEZE ÎN CADRUL POEZIEI LUI WILLIAM BUTLER.
          Autori: LILIANA POP.


2.  JULIAN BARNES - ”SOMETHING TO DECLARE” – CHESTIUNEA AUTENTICITĂŢII.
          Autori: SANDA BERCE.


3.  OBSERVATIONS SUR LE STATUT MORPHOLOGIQUE DU PARTICIPE ET DU ‘SUPIN’ EN ROUMAIN / OBSERVAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU STATUTUL MORFOLOGIC AL ,,PARTICIPIULUI” ŞI AL ,,SUPINULUI” ÎN LIMBA ROMÂNĂ.
          Autori: G.G. NEAMŢU.


4.  RECENZII – BOOK REVIEWS.
          Autori: .


5.  CUM SUNT CONSTRUITE METAFORELE?.
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE, MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


6.  ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE CU ASISTARE IT: CURSURI ÎN CADRUL COMPUSULUI VS. CURSURI ÎN CADRUL VIRTUAL.
          Autori: CORALIA DITVALL.


7.  VARIETĂŢI ALE UTILIZĂRII LIMBII ENGLEZE.
          Autori: CORINA PĂCURAR.


8.  CURSURI EAP CU SUBIECT BAZAT PE CONŢINUT VS. SUBIECT BAZAT PE ABILITATE.
          Autori: ANA-MARIA IUGA.


9.  ASPECTE ALE SEMANTICII POETICE ÎN TEXTELE “POVEŞTILOR” LUI ION CREANGĂ.
          Autori: VICTORIA JUMBEI.


10.  LES DEGRES DE COMPARAISON DES ADVERBES EN ANCIEN FRANÇAIS ET EN FRANÇAIS MODERNE / GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADVERBELOR ÎN FRANCEZA VECHE ŞI MODERNĂ.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


11.  METAFORĂ, METONIMIE ŞI ANALOGIE ÎN DISCURSUL POLITIC.
          Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.


12.  TIPURI ŞI ROLURI ALE SENSURILOR PRESUPOZIŢIILOR ÎN PROMOVAREA PERSUASIUNII.
          Autori: ANIȘOARA POP.


13.  ELÉMENTS POUR UNE GRAMMAIRE DE LA POÉSIE MODERNE / ELEMENTE PENTRU O GRAMATICĂ A POEZIEI MODERNE.
          Autori: JEAN-MICHEL GOUVARD.


14.  LOS JUEGOS DE LA AMBIGÜEDAD. TEXTO Y CONTEXTO EN LA CREACIÓN DE CAMILO JOSÉ CELA / JOCURILE AMBIGUITĂŢII. TEXT ŞI CONTEXT ÎN CREAŢIA LUI CAMILO JOSÉ CELA / LES JEUX DE L’AMBIGUÏTÉ. TEXTE ET CONTEXTE DANS LA CRÉATION DE CAMILO JOSÉ CELA.
          Autori: MIRELA IOANA LAZĂR.


15.  FICŢIUNE ŞI ADEMENIRE A ISTORIEI.
          Autori: VIRGIL STANCIU.


16.  DREPTUL DE AUTOR AL FEMEILOR ÎN PERIOADA ILUMINISMULUI BRITANIC. FORMAREA GENULUI ŞI A IDENTITĂŢII.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


17.  SENSUL PROVERBIAL CA PLURITATE SEMANTICĂ / LE SENS PROVERBIAL QUE LA PLURALITÉ SÉMANTIQUE.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU.


18.  IMAGINEA SECOLULUI XVIII AŞA CUM E PERCEPUTĂ DE CRITICA ROMÂNĂ ÎN OPERELE LUI VOLTAIRE.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă