Author's details  
           
  Author's name :  FAZAKAS S��NDOR    
    Associate Professor, Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Email: fazakass@drhe.hu.      
           
  Today: 29-09-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  FROM THE HEALING OF MEMORIES TO THE RECONCILED COMMUNITY / A GYÓGYÍTÓ EMLÉKEZÉSTŐL A MEGBÉKÉLT KÖZÖSSÉGIG.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.

2.  PROPHECY AND CONFESSION. A SOCIAL ETHICAL INQUIRY OF THE CURRENT PHENOMENA / PROPHETIE UND BEKENNTNIS. EINE UNTERSUCHUNG AUS SOZIALETHISCHER SICHT.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.

3.  NOT ONLY ABOUT ″AGENTS″!... OLD AND NEW DECISIONS WITHOUT THEOLOGICAL VISION? ASPECTS RELATED TO EXPLORING THE PAST, REMEMBRANCE AND RECONCILIATION IN THE REFORMED CHURCH OF HUNGARY.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.

4.  REFORMATION AND MODERNITY / REFORMÁCIÓ ÉS MODERNITÁS.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.

5.  ETHICAL CRITERIA OF RECONCILIATION AND REMEMBRANCE / A MEGBÉKÉLÉS ÉS AZ EMLÉKEZÉS ETIKAI KRITÉRIUMAI.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.

6.  KIRCHE UND ZIVILGESELLSCHAFT – REFORMATORISCHE IMPULSE UND GESTALTUNGSAUFGABE DER KIRCHEN IN EUROPA / CHURCH AND CIVIL SOCIETY – IMPULSES OF REFORMED THEOLOGY AND THE ROLE OF THE CHURCHES IN SHAPING EUROPE / EGYHÁZ ÉS CIVIL TÁRSADALOM – A REFORMÁTUS TEOLÓGIA ÖSZTÖNZŐ HATÁSA ÉS AZ EGYHÁZAK SZEREPE EURÓPA ALAKÍTÁSÁBAN.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.

7.  KÖNYVISMERTETŐK – BOOK REVIEWS: ULRICH H. J. KÖRTNER: A BETEGÁPOLÁS ETIKÁJA (SZIK – DEBRE-CENI SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI 9) KOLOZSVÁR – DEBRECEN, KOLOZSVÁRI EGYETEMI KIADÓ – DRHE SZOCIÁLETI-KAI INTÉZET, 2021 (289 OLDAL), ISBN: 978–606–37–1046–9, ISSN 1785–6027, ISBN: 978–615–5853–35–7.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.

 
         
     
         
           
    Back to previous page