Author's details  
           
  Author's name :  DRUDE VON DER FEHR    
    Professor emerita in Comparative Literature at the University of Oslo, Norway. Email: d.v.d.Fehr@ilos.uio.no.      
           
  Today: 23-07-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  DET ”FENOMENALE” SOM LESERPROSJEKT I JON FOSSES STENGD GITAR / THE “PHENOMENAL" AS READING PROJECT IN JON FOSSE’S STENGD GITAR.
          Authors: DRUDE VON DER FEHR.

2.  LYST OG VELLYST, MAKT OG KUNNSKAP; KJØNNSFORSKJELL I KARIN MOES BLOVE-BØKER / PLEASURE AND LUST; POWER AND KNOWLEDGE; GENDER DIFFERENCE IN KARIN MOE''S BLOVE BOOKS.
          Authors: DRUDE VON DER FEHR.

3.  WILL HUMANITY SURVIVE? ARNE LYGRE’S JEG FORSVINNER / OVERLEVER MENNESKELIGHETEN? ARNE LYGRES JEG FORSVINNER.
          Authors: DRUDE VON DER FEHR.

 
         
     
         
           
    Back to previous page