Author's details  
           
  Author's name :  GHENATIE TANAS    
    Doctorand în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.      
           
  Today: 09-06-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  INCRIMINATION OF ELECTORAL CORRUPTION AND OTHER VARIETIES OF THE ELECTORAL FRAUD IN AUSTRIA. COMPARATIVE LAW PERSPECTIVES / INCRIMINAREA FAPTELOR DE CORUPERE A ALEGĂTORILOR ȘI ALTOR INFRACȚIUNI ELECTORALE ÎN AUSTRIA. ASPECTE DE DREPT COMPARAT.
          Authors: GHENATIE TANAS, STELA BOTNARU.

 
         
     
         
           
    Back to previous page