Author's details  
           
  Author's name :  CRISTINA TOMULE��    
    Asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România. Email: cristina.tomulet@law.ubbcluj.ro.      
           
  Today: 08-12-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  INTERPRETATION VERSUS CONSTRUCTION IN CRIMINAL LAW / INTERPRETARE VERSUS CONSTRUCȚIE ÎN DREPTUL PENAL.
          Authors: CRISTINA TOMULEȚ.

2.  ON THE EVOLUTION OF NATURAL LAW / ASUPRA EXISTENȚEI ȘI UTILITĂȚII DREPTULUI NATURAL: EVOLUȚIA UNUI CONCEPT.
          Authors: CRISTINA TOMULEȚ.

3.  THE CASE OF TUSĂ V. ROMANIA. THE RIGHT TO INEFFECTIVE PROCEDURES AND THE IMPORTANCE OF PERSPECTIVES IN LAW * HOTĂRÂREA TUSĂ C. ROMÂNIA. DESPRE DREPTUL LA PROCEDURI INEFICIENTE ȘI IMPORTANȚA PERSPECTIVEI ÎN DREPT.
          Authors: CRISTINA TOMULEȚ.

4.  SCURTE CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA FLEXIBILĂ A CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI / SHORT CONSIDERATIONS REGARDING THE FLEXIBLE INTERPRETATION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS.
          Authors: CRISTINA TOMULEȚ.

5.  HOTĂRÂREA C. CONTRA ROMÂNIA. ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIEI DE A DESFĂȘURA O ANCHETĂ PENALĂ EFECTIVĂ ÎN CONTEXTUL UNEI ACUZAȚII DE HĂRȚUIRE SEXUALĂ / THE CASE OF C. VERSUS ROMANIA. FAILURE TO CONDUCT AN EFFECTIVE INVESTIGATION INTO ALLEGATIONS OF SEXUAL HARASSMENT.
          Authors: CRISTINA TOMULEȚ.

 
         
     
         
           
    Back to previous page