Author's details  
           
  Author's name :  CLAUDIU IU��AN    
         
           
  Today: 27-09-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  MICROBIOTA UNOR APE MINERALE DIN ZONA LĂPUŞULUI (JUD. MARAMUREŞ).
          Authors: MIHAIL DRĂGAN-BULARDA, CLAUDIU IUŞAN.

 
         
     
         
           
    Back to previous page