Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   EMMANUEL M. BANYWESIZE    
    Professeur, Secrétaire du Département de Philosophie, Université de Lubumbashi, Route Kassapa, Ville de Lubumbashi, République Démocratique du Congo.    
           
  23-09-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THINKING A DIFFERENT GLOBALITY AND HUMANITY A DIFFERENT UNIVERSALITY FROM’S MORIN AND HIS WORK / PENSEE AUTRE MONDIALITE ET HUMANITE AUTRE L’UNIVERSALITE DE MORIN ET DE SON OEUVRE.
          Autori: EMMANUEL M. BANYWESIZE.

2.  KNOWLEDGE, SUBALTERNANCE AND THE SEARCH FOR FREEDOM. THOUGHTS ON THE FUTURE OF AFRICA BASED ON AFRICAN THINKING / SAVOIRS, SUBALTERNANCE ET QUÊTE DE LA LIBERTÉ. RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DE L’AFRIQUE À PARTIR DE LA PENSÉE AFRICAINE.
          Autori: EMMANUEL M. BANYWESIZE.

3.  FROM THE ABSOLUTE BODY TO THE SUBJECT: HOW DO THE AFRICANS BUILD THEIR IDENTITY IN THE AGE OF GLOBALIZATION? / DU CORPS ABSOLU AU SUJET : COMMENT LES AFRICAINS CONSTRUISENT-ILS LEUR IDENTITÉ AU TEMPS DE LA MONDIALITÉ ?.
          Autori: EMMANUEL M. BANYWESIZE.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă