Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   H��ZSER G��BOR    
    Professor, University of Religious Sciences, Debrecen, Hungary, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.    
           
  02-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  SPIRITUALITY – THOUGHTS (NOT ONLY) FOR PROTESTANT AIDS / A SPIRITUALITÁSRÓL – GONDOLATOK NEM CSAK PROTESTÁNS SEGÍTŐKNEK.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.

2.  FAITH–CONFUSION–ORIENTATION AT SENIORS, SYSTEMIC ASPECTS FOR COUNSELING /GLAUBE – VERWIRRUNG – ORIENTIERUNG IM ALTER SYSTEMISCHE ASPEKTE ZU GLAUBENS-BEGEGNUNGEN.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.

3.  FROM CAUSAL-LINEAR TO SYSTEMATIC THINKING - A PARADIGM SHIFT AND ITS CONSEQUENCES ALSO FOR PASTORAL PSYCHOLOGY / VOM KAUSAL-LINEAREN ZUR SYSTEMISCHEN DENKEN. EIN PARADIGMEN-WECHSEL UND SEINE KONSEQUENZEN- AUCH FÜR DIE PASTORALPSYCHOLOGIE .
          Autori: HÉZSER GÁBOR.

4.  WHICH GOD ARE WE TALKING ABOUT? – INTERCULTURAL SCENES FROM PSYCHIATRY / ÜBER WELCHEN GOTT SPRECHEN WIR DENN?...INTERKULTURELLE SZENEN AUS DER PSYCHIATRIE.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.

5.  ABOUT ELDERS AND OLD-AGE. ATTEMPT OF ORIENTATION FOR THE PASTORAL COUNSELING / ÜBER DAS ALTERN UND DAS ALTER. VERSUCH EINER ORIENTIERUNG FÜR DIE SEELSORGE.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.

6.  FAMILY RECONSTRUCTION – A METHOD OF SYSTEMIC PASTORAL CARE AND PASTORAL EDUCATION / FAMILIENREKONSTRUKTION – EINE METHODEDER SYSTEMISCHEN SEELSORGE UND DER SEELSORGEAUSBILDUNG.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă