Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   LUANA STAN    
       
           
  02-10-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE BROKEN LINEARITY IN THE OPERA LAST DAYS, LAST HOURS BY ANATOL VIERU / LINÉARITÉ ROMPUE DANS L’OPÉRA « SABLIER » DERNIÈRS JOURS, DERNIÈRES HEURES D’ANATOL VIERU.
          Autori: LUANA STAN.

2.  MUSICAL UNIVERSALS AND COGNITIVE PSYCHOLOGY. SOME THOUGHTS ABOUT THE BOOK THE MUSICAL MIND BY JOHN SLOBODA / UNIVERSAUX DE LA MUSIQUE ET PSYCHOLOGIE COGNITIVE. QUELQUES RÉFLEXIONS À PROPOS DU LIVRE L’ESPRIT MUSICIEN DE JOHN SLOBODA.
          Autori: LUANA STAN.

3.  OPERA JONAS OF ANATOL VIERU. 1. SYMBOLS AND POLITICAL INTERPRETATIONS / L’OPÉRA JONAS D’ANATOL VIERU. 1. SYMBOLES ET INTERPRÉTATIONS POLITIQUES.
          Autori: LUANA STAN.

4.  OPERA JONAS OF ANATOL VIERU. 2. ANALYSIS - THE SOUND BLOCK / L’OPÉRA JONAS D’ANATOL VIERU. 2. ANALYSE – LE BLOC SONORE.
          Autori: LUANA STAN.

5.  MICA ŢIGANIADA OR THE ADVENTURE OF THE ROMANIAN FOLK-ROCK DURING THE COMMUNIST PERIOD / MICA ŢIGANIADA OU L’AVENTURE DU FOLK-ROCK ROUMAIN PENDANT LA PÉRIODE COMMUNISTE.
          Autori: LUANA STAN.

6.  GEORGES ENESCO’S MUSICAL INFLUENCE ON THE FOLLOWING GENERATIONS – REALITY OR IDENTITY JUSTIFICATION?.
          Autori: LUANA STAN.

7.  THE SOUNDSCAPE OF R. MURRAY SCHAFER / LE PAYSAGE SONORE DE MURRAY R. SCHAFER.
          Autori: LUANA STAN.

8.  IDENTITARY FRUSTRATIONS. SOME IDEAS OF THE COMPOSER MIHAI MITREA-CELARIANU ABOUT THE ROMANIAN MUSIC / LA FRUSTRATION IDENTITAIRE. QUELQUES IDÉES DE MIHAI MITREA-CELARIANU SUR L’ÉCOLE ROUMAINE DE COMPOSITION.
          Autori: LUANA STAN.

9.  DEBATES ON MUSICAL "ROMANIANNESS" / DÉBATS SUR LA « ROUMANITÉ » MUSICALE.
          Autori: LUANA STAN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă