Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   HORA��IU CRI��AN    
    Asist. univ. dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Departamentul de Educaţie medicală, Cluj-Napoca, România. Email: horatiu.crisan@umfcluj.ro.    
           
  07-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  ARENDT ON KANT''S THIRD CRITIQUE AND ITS POLITICAL IMPLICATIONS / ARENDT SUR KANT: LA TROISIEME CRITIQUE ET SES IMPLICATIONS POLITIQUES.
          Autori: HORAŢIU CRIŞAN.

2.  TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY AND PHENOMENOLOGY OF LIFE.
          Autori: HORAŢIU CRIŞAN.

3.  THEORETICAL APPROACHES TO CONTROVERSIAL DECISIONS IN MEDICAL ETHICS / ABORDĂRI TEORETICE ALE DECIZIILOR CONTROVERSATE ÎN ETICA MEDICALĂ.
          Autori: HORAŢIU CRIŞAN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă