Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   BUZOG��NY DEZS��    
    Egyetemi tanár, BBTE Református Tanárképző Kar, email: buzogany@rt.ubbcluj.ro.    
           
  12-08-2022     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  DIALECTIC OF MELANCHTHON / MELANCHTHON DIALEKTIKÁJA.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

2.  THE HISTORY OF FACULTY: TEN YEARS OF THE REFORMED TEACHERS EDUCATION / A KAR TÖRTÉNETE: A REFORMÁTUS TANÁRKÉPZÉS TÍZ ÉVE.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

3.  BOCSKAI, TRANSYLVANIA AND THE PEACE TREATY OF VIENNA / BOCSKAI, ERDÉLY ÉS A BÉCSI BÉKE.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

4.  PÉTER BOD, THE ECCLESIASTICAL HISTORIOGRAPHER AND HIS CHURCH HISTORY / BOD PÉTER, AZ EGYHÁZTÖRTÉNÉSZ ÉS EGYHÁZTÖRTÉNETE.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

5.  CALVIN AND MELACHTHON: “JOHN, YOU SHOULD GET MARRIED!” / KÁLVIN ÉS MELANCHTHON, AVAGY „MEG KELLENE HÁZASODNOD, JÁNOS!”.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

6.  THE VICISSITUDES OF BOD PÉTER’S CHURCH HISTORY MANUSCRIPT / BOD PÉTER EGYHÁZTÖRTÉNETI KÉZIRATÁNAK VISZONTAGSÁGAI.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

7.  GREETINGS TO DR. MOLNÁR JÁNOS ON HIS 60TH BIRTHDAY ANNIVERSARY / A 60 ÉVES DR. MOLNÁR JÁNOS KÖSZÖNTÉSE.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

8.  TEACHING THEOLOGY AT THE UNIVERSITY / TEOLÓGIA NEMCSAK LELKÉSZEKNEK, TEOLÓGIA AZ EGYETEMEN .
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă