Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   V��ID��H��ZAN REMUS-CRISTIAN    
       
           
  08-12-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  PALESTRA - SUMMER SCHOOL 2006.
2.  PLYOMETRIC TRAINING IN JUDO – EFFECTS ON HIGH AMPLITUDE THROWING TECHNIQUES.
3.  STUDY OF WEIGHT TRAINING IN CLUJ-NAPOCA’S FITNESS GYM.
4.  IMPLEMENTATION PROJECT OF PHYSICAL EDUCATION TO PRESCHOOL EDUCATIONAL LEVEL.
5.  CLASSIC AND MODERN REGARDING THE PRACTICE FORMS OF PHYSICAL EXERCISE WITH PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN ROMANIA.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN, PRODEA COSMIN.

6.  FUTURE TRENDS IN THE USE OF PHYSICAL ACTIVITY OF THE STUDENTS FROM HIGH SCHOOL.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN, PRODEA COSMIN.

7.  DANCE AS PHYSICAL ACTIVITY FOR PRESCHOOL EDUCATIONAL LEVEL - PROSPECTIVE ARTICLE.
          Autori: PRODEA COSMIN, VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.

8.  BODY IMAGE PERCEPTION IN YOUNG PEOPLE.
9.  COMPLEMENTARY METHOD IN TEACHING DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION: TRANSFORMING THE CARD GAME "PICTUREKA" INTO TEACHING GAME "DIDACTIREKA".
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.

10.  COMPLEMENTARY METHOD IN TEACHING DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION: MODIFYING THE GAME "SWAMP" INTO A DIDACTIC GAME.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.

11.  WEIGHT TRAINING IN GYMS AS LEISURE TIME PHYSICAL ACTIVITY: THE PRACTITIONER PROFILE.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.

12.  THE DIDACTIC CARD GAME “PEDAGOGY IN PHYSICAL EDUCATION - CAREFULLY AND QUICKLY”.
          Autori: PRODEA COSMIN, VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.

13.  REPETITION SPEED INFLUENCE ON MAXIMUM HEART RATE IN WEIGHT TRAINING / INFLUENȚA VITEZEI DE EXECUȚIE A REPETĂRILOR ASUPRA FRECVENȚEI CARDIACE MAXIME ÎN ANTRENAMENTUL CU GREUTĂȚI.
14.  THE DECLARED GOALS OF PRACTICING PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES BY THE STUDENTS OF BABES-BOLYAI UNIVERSITY FROM CLUJ-NAPOCA, ACCORDING TO GENDER AND FACULTY PROFILE / SCOPURILE DECLARATE ALE PRACTICĂRII ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI SPORTIVE DE CĂTRE STUDENȚII UNIVERSITĂȚII BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI PROFILUL FACULTĂȚII LA CARE STUDIAZĂ.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN, HOREA POP, GABRIELA POP.

15.  STUDY ON TECHNOLOGY AS SUPPORT FOR THE ACTIVITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS IN THE PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION SYSTEM OF CLUJ-NAPOCA / STUDIU PRIVIND TEHNOLOGIA CA SUPORT PENTRU ACTIVITATEA PROFESORULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN CLUJ-NAPOCA.
16.  ERGONOMICS IN DENTISTRY OF CLUJ-NAPOCA / ERGONOMIA ÎN STOMATOLOGIA DIN CLUJ-NAPOCA.
17.  DIDACTIC EXPERIENCE IN MY CLASSES WITH STUDENTS OF PRIMARY AND PRE-SCHOOL EDUCATION PEDAGOGY.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.

18.  POSTURE EVALUATION AND PHYSICAL THERAPY INTERVENTION USING ISOFREE MEDICAL EQUIPMENT, ADAPTED TO DENTISTS – CASE STUDY.
 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă