Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   EDUARD FELICIAN FISCHER    
    Preot paroh, Parohia Oradea Olosig I (Biserica Seminarului), Episcopia Greco-Catolică Oradea. Email: eduardusfelicianus@yahoo.com.    
           
  31-01-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE SENSE AND THE PURPOSE OF LITURGICAL REFORM / IL SENSO E LO SCOPO DI UNA RIFORMA LITURGICA / LE SENS ET LE BUT D''UNE REFORME LITURGIQUE.
          Autori: EDUARD FELICIAN FISCHER.

2.  ANAPHORA OF ST. ADONI & MARI:"ORTHODOX" EVEN WITHOUT THE WORDS OF THE EUCHARISTIC INSTITUTION / L’ANAFORA DI ADDAI E MARI: “ORTODOSSA” ANCHE SENZA LE PAROLE DELL’ISTITUZIONE EUCARISTICA / L’ANAPHORE D’ADDAI ET DE MARI: “ORTHODOXE” MÊME SANS LES PAROLES DE L’INSTITUTION EUCHARISTIQUE .
          Autori: EDUARD FELICIAN FISCHER.

3.  THEOLOGICAL AND STRUCTURAL ELEMENTS OF LITURGY OF THE WORD, THE MAIN UNIT IN THE EUCHARISTIC CELEBRATION OR JUST A SIMULATED INPUT? / ELEMENTI TEOLOGICO-STRUTTURALI DELLA LITURGIA DELLA PAROLA UNITÀ COSTITUTIVA PRINCIPALE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA, OSSIA SEMPLICE PARTE INTRODUTTIVA? / DES ELEMENTS THEOLOGIQUES-STRUCTURELS DE LA LITURGIE DE LA PAROLE, L’UITE PRINCIPALE DE LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE OU JUSTE UNE SIMULE PARTIE INTRODUCTIVE?.
          Autori: EDUARD FELICIAN FISCHER.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă