Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   CYNTHIA CARMEN CURT    
    Dr. Lecturer at Political Sciences, Administrative and Communication Faculty. Babes-Bolyai University Law Faculty    
           
  02-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE ROLE OF SECOND CHAMBERS IN BICAMERAL PARLIAMENTS / ROLUL CAMERELOR SECUNDE ÎN CADRUL PARLAMENTELOR BICAMERALE.
          Autori: CYNTHIA CARMEN CURT.

2.  PARLIAMENTARY IMMUNITY IN VIEW TO REVISING THE 1991 CONSTITUTION / IMUNITATEA PARLAMENTARĂ ÎN PERSPECTIVA REVIZUIRII CONSTITUŢIEI DIN 1991.
          Autori: CYNTHIA CARMEN CURT.

3.  INTEREST GROUPS IN FRENCH AND AMERICAN PERSPECTIVE / GRUPURILE DE INTERES ÎN PERSPECTIVA FRANCEZĂ ŞI AMERICANĂ.
          Autori: CYNTHIA CARMEN CURT.

4.  COMPARATIVE PERSPECTIVE ON SUPERIOR COUNCIL OF JUSTICE / PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ ASUPRA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII.
          Autori: CYNTHIA CARMEN CURT.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă