Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   PAUL VASILESCU    
       
           
  27-01-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  HOW CAN BE PUBLIC? OR PARADIGM OF MICHEL GRIMALDI / COMMENT PEUT-ON ÊTRE CIVILISTE ? OU LE PARADIGME DE MICHEL GRIMALDI.
          Autori: PAUL VASILESCU.

2.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU:PROPOS A BATONS ROMPUS SUR LES REGIMES MATRIMONIAUX ROUMAINS.
          Autori: PAUL VASILESCU.

3.  A NOTE TO THE PASCALIAN CONCEPT OF PRESSURE / UN PASCAL PRESSION EXPLICATIVE.
          Autori: PAUL VASILESCU.

4.  RESPONSIBILITY – MEDICAL LIABILITY – LIFE DAMAGING ACTION – MORAL AND MATERIAL -CAUSAL CONNECTION - LOSS OF CHANCE (SU CASS, DECISION NO. 485FROM NOVEMBER 28 NUMBER CALL 00-11/197) / RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ MÉDICALE – ACTION DE VIE DOMMAGEABLE – PRÉJUDICES MORAL ET MATÉRIEL – LIEN DE CAUSALITÉ – PERTE D’UNE CHANCE (CASS. SU, ARRÊT N485 DU 28 NOVEMBRE POURVOI N 00-11/197).
          Autori: PAUL VASILESCU.

5.  ABOUT CONTRACTUAL DISCIPLINE AND FRIENDLY DICTATORSHIP.
          Autori: PAUL VASILESCU.

6.  REVIEWS : LEGAL NIHILISM.
          Autori: PAUL VASILESCU.

7.  A WASTED TRADITION: MATRIMONIAL REGIMES IN THE FORMER ROMANIAN CIVIL CODE / TRADITION GÂCHÉE: LES RÉGIMES MATRIMONIAUX DE L’ANCIEN CODE CIVIL ROUMAIN.
          Autori: PAUL VASILESCU.

8.  THE MATRIMONIAL REGIME OF SEPARATION: THE DEAD FISH IN THE ACQUARIUM / LE POISSON MORT AU VIVIER: LA SEPARATION ENTRE EPOUX.
          Autori: PAUL VASILESCU.

9.  OVERVIEW OF THE ROMANIAN CIVIL LIABILITY SYSTEM / COUP D’ŒIL SUR LE REGIME ROUMAIN DE LA RESPONSABILITE CIVILE.
          Autori: PAUL VASILESCU.

10.  CREDITORS FACING SUCCESSION : COMPETENCES AND AMBIGUOUSNESS / LES CREANCIERS FACE A L’HOIRIE – POUVOIRS ET CONFUSION.
          Autori: PAUL VASILESCU.

11.  SIMULATION IN ACTION OR AN ILLUSION ACT OF LEGAL NOMINALISM / SIMULAȚIA ÎN ACȚIUNE – NUMĂR DE ILUZIONISM NOMINALIST-LEGAL.
          Autori: PAUL VASILESCU.

12.  ABSTRUSE ASPECTS OF THE INCAPACITY OF ENJOYMENT / DIFEREND ÎNTRE INCAPACITĂȚILE CIVILE – DE FOLOSINȚĂ ORI DE EXERCIȚIU?.
          Autori: PAUL VASILESCU.

13.  A CASE OF IDEOLOGICAL AND ANALYTICAL NOSTALGIA: THE LEGAL RELATIONSHIP / RAPORTUL DE DREPT CIVIL – MOSTRĂ DE NOSTALGIE IDEOLOGICĂ ANALITICĂ / LE RAPPORT DE DROIT CIVIL – ÉCHANTILLON IDÉOLOGIQUE VÉCU.
          Autori: PAUL VASILESCU.

14.  LEGAL DISCOURSE. AN INTRODUCTION. (I) / DISCURSUL JURIDIC. O INTRODUCERE. (I).
          Autori: PAUL VASILESCU.

15.  „LA DAME À la LICORNE” - CHRONICLES, NOTES AND BOOK REVIEWS.
          Autori: PAUL VASILESCU.

16.  GOOD MORALS – AN ETHICAL CONFUSION IN LAW / BUNELE MORAVURI – O CONFUZIUNE ETICĂ DE-DREPT.
          Autori: PAUL VASILESCU.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă