Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   IOAN-IRINEU F��RCA��    
       
           
  29-05-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  CHRIST OUR PASSOVER. TREATISE ON EASTER, THE UNIQUE WRITINGS OF ORIGEN / CRISTO, LA NOSTRA PASQUA. TRATTATO SULLA PASQUA, UN''''OPERA INEDITA DI ORIGENE .
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.

2.  THE RELATIONSHIP BETWEEN FAITH AND CULTURE IN THE THINKING OF RENÉ GIRARD / IL RAPPORTO TRA FEDE E CULTURA NELLA RIFLESSIONE DI RENÉ GIRARD / LE RAPPORT ENTRE LA FOI ET LA CULTURE DANS LA REFLEXION DE RENE GIRARD .
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.

3.  HOW DO WE HAVE TO PRAY ACCORDING TO GREGORY OF SINAI / COME FARE LA PREGHIERA SECONDO L’INSEGNAMENTO DI GREGORIO SINAITA / COMMENT EST-CE QU’ON FAIT LA PRIERE SELON GREGOIRE LE SINAÏTIQUE?.
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.

4.  JESUS CHRIST, THE HERMENEUTICAL PRINCIPLE OF THE ESCHATOLOGICAL ASSERTIONS / GESÙ, IL CRISTO, PRINCIPIO ERMENEUTICO DELLE ASSERZIONI ESCATOLOGICHE (II) .
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă