Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   ANDREI-CLAUDIU HRI��MAN    
    Absolvent al Facultăţii de Teologie Greco-Catolice din Cluj (UBB), secţia Pastorală, doctor în bioetică și membru al Catedrei Unesco de Bioetică şi Drepturi Umane din Roma.    
           
  29-11-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE CULTURE OF DEATH. THE ABORTION / CULTURA MORŢII. AVORTUL.
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.

2.  VIOLENCE, A SCOURGE OF CONTEMPORARY.
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.

3.  EUTHANASIA – BETWEEN IMMORALITY AND LEGALIZATION.
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.

4.  CULTURE OF DEATH: “CONSUMERISM”, EXCESS AND DEPENDENCE, POLLUTION AND ITS INFLUENCES ON SPIRITUALITY / LE CONSOMMISME, L’EXCÈS ET LA DÉPENDANCE; LA POLLUTION ET SES INFLUENCES SUR LA SPIRITUALITÉ.
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.

5.  GENETIC ENGINEERING AND MANIPULATION OF THE HUMAN BODY: FROM DESIGNING THE FUTURE GENERATIONS TO BODILY IMMORTALITY / L’INGEGNERIA GENETICA E LA MANIPOLAZIONE DEL CORPO UMANO: DALLA PROGETTAZIONE DEI BAMBINI ALL’IMMORTALITÀ TERRENA .
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă