Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   TEODOR COSTIN    
       
           
  03-10-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  DE RESURRECTIONE MORTUORUM: MC. 12, 18-27 II: THE INTERPRETATION OF THE TEXT / DE RESURRECTIONE MORTUORUM: MC. 12, 18-27 PARTE II: L’INTERPRETAZIONE DEL TESTO.
          Autori: TEODOR COSTIN.

2.  SON OF MAN COMING IN THE GOSPEL OF MARK. PART I: INTERPRETATIVE ANALYSIS / DE ADVENTU FILII HOMINIS IN MARCO. PARTE I: INDAGINE INTERPRETATIVA.
          Autori: TEODOR COSTIN.

3.  SON OF MAN COMING IN THE GOSPEL OF MARK. PART II: INTEGRATIVE ANALYSIS / DE ADVENTU FILII HOMINIS IN MARCO. PARTE II: INDAGINE INTEGRATIVA.
          Autori: TEODOR COSTIN.

4.  FORGIVENESS OF SINS, IN BIBLICAL THEOLOGY OF VON RAD OLD TESTAMENT AND H.D. PREUΒ / IL PERDONO DEI PECCATI NELLE TEOLOGIE BIBLICHE DELL’AT DI G. VON RAD E H.D. PREUΒ.
          Autori: TEODOR COSTIN.

5.  IL PERDONO DEI PECCATI NELLA TEOLOGIA BIBLICA DELL’A E NT DI B.S. CHILDS.
          Autori: TEODOR COSTIN.

6.  RELIGION IN ISRAEL, «FAMILY RELIGION» AND «RELIGION PARENTS» / LA RELIGIONE DI ISRAELE: LA «RELIGIONE DI FAMIGLIA» E LA «RELIGIONE DEI PADRI».
          Autori: TEODOR COSTIN.

7.  ANNUNCIATION AND THE BIRTH OF THE MESSIAH IN ACCORDANCE WITH1.18 TO 21 MT / L’ANNUNCIAZIONE E LA NASCITA DEL MESSIA SECONDO MT 1,18-21.
          Autori: TEODOR COSTIN.

8.  DE RESURRECTIONE MORTUORUM: MC. 12, 18-27. PART I: PRELIMINARY INDAGINE.
          Autori: TEODOR COSTIN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă