Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   SZABOLCS ORB��N    
    Roman Catholic Theological Institute, Alba Iulia, Romania.    
           
  27-01-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE CLONING AND ITS MORAL ASPECTS / LA CLONAZIONE E I SUOI ASPETTI MORALI.
          Autori: SZABOLCS ORBÁN.

2.  THE COMMON GOOD: A UTOPIAN IDEOLOGY OR A POLITICAL PROCESS? / IL BENE COMUNE: UNA IDEOLOGIA UTOPICA O UN PROCESSO POLITICO?.
          Autori: SZABOLCS ORBÁN.

3.  NONVIOLENT POPULAR DEFENSE, AN ATTEMPT AT PRESENTATION STARTING FROM THEODOR EBERT’S VISION - LA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA, UN TENTATIVO DI PRESENTAZIONE PARTENDO DALL A VISIONE DI THEODOR EBERT.
          Autori: SZABOLCS ORBÁN.

4.  NATIONAL MINORITIES: A CHANCE OR CHALLENGE FOR THE CATHOLIC CHURCH | NEMZETI KISEBBSÉGEK, ESÉLY VAGY KIHÍVÁS A KATOLIKUS EGYHÁZ SZÁMÁRA | MINORITĂȚI NAȚIONALE: POSIBILITATE SAU PROVOCARE PENTRU BISERICA CATOLICĂ.
          Autori: SZABOLCS ORBÁN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă