Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   SERGIU DELEANU    
       
           
  03-06-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  INTERNATIONAL ARBITRATION IN REGULATION (EC) NR.1/2003 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION RULES UNDER ARTICLES 81 AND 82 / L’ARBITRAGE INTERNATIONAL DANS LE CONTEXTE DU REGLEMENT (CE) NO 1/2003 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES DE CONCURRENCE PREVUES AUX ARTICLES 81 ET 82 DU TRAITE..
          Autori: SERGIU DELEANU.

2.  ARTICLES :COMMUNITY LAW OF BUSINESS AND THE RIGHT CONSUMPTIONS: INTERFERENCE AND BOUNDARIES / DREPTUL COMUNITAR AL AFACERILOR SI DREPTUL CONSUMATIEI: INTERFERENTE SI DELIMITARI.
          Autori: SERGIU DELEANU.

3.  ROMANIAN ARBITRATION PRACTICE ON THE LAW APPLICABLE TO THE COURT OF ARBITRATION AND LITIGATION BACKGROUND IN INTERNATIONAL TRADE LAW / LA PRATIQUE ARBITRALE ROUMAINE CONCERNANT LA LOI APPLICABLE À LA CONVENTION D’ARBITRAGE ET AU FOND DU LITIGE DANS LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL.
          Autori: SERGIU DELEANU.

4.  INCIDENTS REGARDING JURISDICTION IN CONTEXT OF REGULATIONS OF THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE IN THE FIELD OF INTERNATIONAL CIVIL PROCESS / LES INCIDENTS D’INSTANCE SUR LA COMPÉTENCE DANS LE CADRE DU PROCÈS CIVIL INTERNATIONAL.
          Autori: SERGIU DELEANU.

5.  RECOGNITION OF FOREIGN COURTS DECISIONS IN ROMANIA IN ACCORDANCE WITH THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE / LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ETRANGERS EN ROUMANIE SELON LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ.
          Autori: SERGIU DELEANU.

6.  THE CONSTITUTION OF THE ARBITRAL TRIBUNAL AND THE ARBITRATION PROCEDURE IN INTERNATIONAL ARBITRATION UNDER THE PROVISIONS OF THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE / CONSTITUIREA TRIBUNALULUI ARBITRAL ŞI PROCEDURA ARBITRALĂ ÎN ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL POTRIVIT DISPOZIŢIILOR NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ / LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL ET LA PROCÉDURE ARBITRALE DANS L’ARBITRAGE INTERNATIONAL SELON LES DISPOSITIONS DU NOUVEAUX CODE DE PROCEDURE CIVILE.
          Autori: SERGIU DELEANU.

7.  UNELE ASPECTE REFERITOARE LA APLICAREA DIRECTIVEI NR. 2004/38 PRIVIND DREPTUL LA LIBERĂ CIRCULAŢIA ŞI ŞEDERE PE TERITORIUL STATELOR MEMBRE PENTRU CETĂŢENII UNIUNII ŞI MEMBRII FAMILIILOR ACESTORA.
          Autori: SERGIU DELEANU.

8.  THE CONCEPT OF CONCERTED PRACTICES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION COMPETITION LAW.
          Autori: SERGIU DELEANU.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă