Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   VEACESLAV P��NZARI    
    Maître de conférences à l’Université d’État «Alecu Russo» de Bălţi, République de Moldavie, doyen de la faculté de Droit ; vpinzari@gmail.com    
           
  20-08-2022     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  SOME CONSIDERATIONS ON THE DEFINITION OF THE LEGAL ACT IN THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

2.  SOME CONSIDERATIONS ON THE CONTRACTUAL ARRANGEMENTS OF SPOUSES IN FAMILY LAW PROPERTY OF THE REPUBLIC MOLDOVA.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

3.  SOME REFLECTIONS ON THE INHERITANCE RIGHTS OF SURVIVING SPOUSE IN THE REGULATION OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

4.  COMPLIANCE THE LAW ON LEGISLATIVE TECHNIQUE IN THE CIVIL CODE AND THE FAMILY CODEOF THE REPUBLIC OF MOLDOVA / LE RESPECT DE LA LOI SUR LA TECHNIQUE LEGISLATIVE DANS LE CODE CIVIL ET DANS LE CODE DE LA FAMILLE DE MOLDAVIE.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

5.  JOURNÉES CAPITANT 2010, RAPPORT MOLDAVE: SUCCESSIONS ET FAMILLE.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

6.  CIVIL ACTION LEGAL NORMS IN TIME - OBSERVATIONS ON REGULATION OF INSTITUTION IN MOLDAVIAN LEGISLATION.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

7.  FAMILY AND FORCED SHARE IN THE MOLDAVIAN CIVIL CODE, TEN YEARS AFTER ITS ENFORCEMENT / FAMILLE ET RESERVE SUCCESSORALE DANS LE CODE CIVIL MOLDAVE, DIX ANS APRES SON ENTREE EN VIGUEUR.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

8.  REMARKS CONCERNING THE REGULATION OF GENDER DIFFERENCES - A FUNDAMENTAL POSITIVE CONDITION AT MARRIAGE AS PROVIDED WITHIN THE LEGAL FRAMEWORKS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA / OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA DIFERENŢEI DE SEX - CONDIŢIE DE FOND POZITIVĂ LA CĂSĂTORIE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

9.  THE APPOINTMENT OF AN HEIR BY CONTRACT: MYTH OR REALITY IN THE LEGISLATION OF REPUBLIC OF MOLDOVA? / INSTITUIREA CONTRACTUALĂ – MIT SAU REALITATE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA?.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă