Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   MIRCEA DU��U    
    Profesor de Dreptul mediului, președintele Universității Ecologice din București și directorul Institutului de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române    
           
  01-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  HISTORICAL FUNDAMENTALS AND DEFINITIVE PERMANENCES OF THE ROMANIAN LEGAL CULTURE. NEOLATIN TRADITION, EUROPEAN SYNTHESIS AND OWN FOOTPRINT IN CONSTITUTIONAL-LEGISLATIVE UNIFICATION / FUNDAMENTE ISTORICE ȘI PERMANENȚE DEFINITORII ALE CULTURII JURIDICE ROMÂNEȘTI. TRADIȚIE NEOLATINĂ, SINTEZĂ EUROPEANĂ ȘI AMPRENTĂ PROPRIE ÎN UNIFICAREA CONSTITUȚIONAL-LEGISLATIVĂ.
          Autori: MIRCEA DUȚU.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă