Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   MARION POIRSON-DECHONNE    
    Maître de conférences HDR émérite, Université Paul Valéry, Montpellier, marion.poirson@gmail.com    
           
  13-07-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE PHANTOM OF FREEDOM, DADAIST RESURGENCES, FROM ISOU TO GREENAWAY / LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ, RÉSURGENCES DADAÏSTES, D’ISOU À GREENAWAY.
          Autori: MARION POIRSON-DECHONNE.

2.  CINEMA, THEATRE AND PSYCHOANALYSIS: THE PROBLEM OF PARAPRAXIS AND ITS REPRESENTATION / CINEMA, THÉÂTRE ET PSYCHANALYSE : LA QUESTION DE L’ACTE ET SA REPRÉSENTATION.
          Autori: MARION POIRSON-DECHONNE.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă