Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   SZAB�� ��RP��D T��H��T��M    
    Associate Professor, Babeș–Bolyai Universtiy, Department of Hungarian Ethnography and Anthropology, Email: arpad.szabo@ubbcluj.ro    
           
  29-01-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  HISTORY, LOCAL STORIES, AND POWER DYNAMICS: THE CHANGES OF THE 20TH CENTURY AND THE COUNTS OF BETHLEN OF BAHNEA/BONYHA | TÖRTÉNELEM, HELYI TÖRTÉNETEK ÉS AZ ERŐVISZONYOK DINAMIKÁJA: A 20. SZÁZAD VÁLTOZÁSAI ÉS A BONYHAI BETHLEN GRÓFOK | ISTORIE, POVESTIRI LOCALE ȘI DINAMICA PUTERII: SCHIMBĂRILE SECOLULUI AL XX-LEA ȘI CONȚII BETHLEN DE BAHNEA.
          Autori: SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă