Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   BENK�� LEVENTE    
    Doctoral candidate, Babeș–Bolyai University, Faculty of Reformed Theology, Ecumenical Doc-toral School, Email: benkolevente@gmail.com.    
           
  01-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  A NARROW BREATHING SPACE. THE ISSUE OF PRISONERS IN BISHOP JÁNOS VÁSÁRHELYI’S CORRESPONDENCE BETWEEN 1944 AND 1945 | SZŰK MOZGÁSTÉRBEN. A FOGSÁGBA HURCOLTAK KÉRDÉSE VÁSÁRHELYI JÁNOS PÜSPÖK LEVELEZÉSÉBEN, 1944–1945-BEN | LIBERTATE ÎNGRĂDITĂ. PROBLEMATICA PRIZONIERILOR ÎN CORESPONDENȚA EPISCOPULUI VÁSÁRHELYI JÁNOS ÎN PERIOADA 1944-1945.
          Autori: BENKŐ LEVENTE.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă