Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   ANDA BACHI��    
    Student-doctorand al Școlii Doctorale „Drept” a Universității Babeș-Bolyai din Cluj; cadru didactic asociat al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai; avocat în Baroul Cluj. Email: anda.bachiș@law.ubbcluj.ro.    
           
  17-08-2022     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  UNCERTAINTY AND THE ADMINISTRATIVE LITIGATION. ANALYSIS OF A BOOMERANG LEGAL PROVISION: CESSATION REGARDING THE EFFECTS OF STAY ACTION OF ADMINISTRATIVE-FISCAL ACTS, UNDER THE PROVISION OF ART. 278 PARA. (5) OF THE ROMANIAN FISCAL PROCEDURE CODE / INCERTITUDINEA ȘI CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. ANALIZA UNEI PREVEDERI LEGALE BUMERANG: DESPRE ÎNCETAREA EFECTELOR SUSPENDĂRII ACTELOR ADMINISTRATIV-FISCALE ÎN LUMINA PREVEDERILOR ART. 278 ALIN. (5) C.PR.FISC..
          Autori: OVIDIU PODARU, ANDA BACHIȘ.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă