Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   L��NYI G��BOR    
    Egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református EgyetemHittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszék, Budapest. Email: lanyi.gabor@kre.hu.    
           
  03-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  BOOK REVIEW - LUKÁCS OLGA, NAGY ALPÁR CSABA, PÉTER ISTVÁN (SZERK.): FROM MOVEMENT TO INHERITANCE. HIDDEN ASSETS FROM THE TREASURY OF HUNGARIAN REFORMATION.
          Autori: LÁNYI GÁBOR.

2.   “ECCLESIASTICAL AUTHORITY TERROR”. THE DOWNGRADING OF THE SZIGETSZENTMIKLÓS REFORMED PARISH TO MISSION PARISH IN 1956 | „EGYHÁZHATÓSÁGI TERROR”. A SZIGET¬SZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉGGÉ VALÓ VISSZAMINŐSÍTÉSE 1956-BAN | „TEROAREA AUTORITĂȚII ECLEZIASTICE”. RETROGRADAREA PAROHIEI REFORMATE SZIGETSZENTMIKLÓS LA GRADUL DE PAROHIE MISIONARĂ ÎN ANUL 1956.
          Autori: LÁNYI GÁBOR.

3.  ZWINGLI’S ROLE IN THE REFORMATION OF BERNE.
          Autori: LÁNYI GÁBOR.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă