Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   CECILIA MIHAELA POPESCU    
    Faculté des Lettres de l’Université de Craiova (Roumanie), cecilia99_ro@yahoo.com    
           
  26-09-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  ROM. ATUNCI AND SP. ENTONCES: FROM ADVERBS TO DISCOURSE MARKERS. SOME CONVERGENCES AND DIVERGENCES * ROM. ATUNCI ȘI SP. ENTONCES: DE LA ADVERBE LA MARCATORI DISCURSIVI. CONVERGENȚE ȘI DIVERGENȚE.
          Autori: CECILIA MIHAELA POPESCU, OANA ADRIANA DUȚĂ.

2.  PRAGMATICALIZATION AND POLYSEMY OF THE PARTICLE AȘA IN CONTEMPORARY ROMANIAN LANGUAGE. A TYPOLOGICAL AND CONTRASTIVE APPROACH / PRAGMATICALISATION ET POLYSÉMIE DE LA PARTICULE AȘA DU ROUMAIN CONTEMPORAIN. UNE PERSPECTIVE TYPOLOGIQUE ET CONTRASTIVE.
          Autori: CECILIA MIHAELA POPESCU.

3.  THE EXPRESSION OF CAUSALITY IN LATIN AND IN ROMANCE LANGUAGES: FORMAL FRAMES AND INTENTIONAL GRADATION / L’EXPRESSION DE LA CAUSALITÉ EN LATIN ET DANS LES LANGUES ROMANES : MATRICES FORMELLES ET GRADATION INTENSIONNELLE.
          Autori: CECILIA MIHAELA POPESCU.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă