Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   JACQUES AMAR    
    Maître de conférences en droit privé, HDR, Docteur en sociologie, PSL University, Dauphine, CR2D. Email: jacques.amar@dauphine.psl.eu.    
           
  26-09-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  HERITAGE: PASSING IT ON, ACCEPTING OR REJECTING IT? WHAT LAW CAN BRING IN UNDERSTANDING PSYCHOANALYSIS / LE PATRIMOINE, TRANSMETTRE, SOUMETTRE OU DÉMETTRE ? CE QUE LE DROIT PEUT APPORTER À LA COMPRÉHENSION DE LA PSYCHANALYSE.
          Autori: JACQUES AMAR.

2.  L’INDIVIDU, UN SUJET DE DROIT OU UN ANIMAL SYMBOLIQUE ? MALAISE DANS LE DROIT / THE INDIVIDUAL, A SUBJECT OF LAW OR A SYMBOLIC ANIMAL? DISCOMFORT IN THE LAW.
          Autori: JACQUES AMAR.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă