Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   KOCSEV MIKL��S    
    Dean of Faculty of Theology at Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary    
           
  03-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  COMMUNITY AND INDIVIDUAL IN THE VORTEX OF CHANGES. LIMITED TIME TRAVEL WITH A CALVINIST SPIRIT / KÖZÖSSÉG ÉS EGYÉN A VÁLTOZÁS KIHÍVÁSAIBAN BEHATÁROLT IDŐUTAZÁS REFORMÁTUS LELKÜLETTEL.
          Autori: KOCSEV MIKLÓS.

2.  FOREWORD: CHURCH AND SOCIETY IN THE PAST CENTURY (1918–2018) | BEVEZETŐ: EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN (1918–2018) | INTRODUCERE: BISERICA ȘI SOCIETATEA ÎN SECOLUL TRECUT (1918–2018).
          Autori: KOCSEV MIKLÓS.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă