Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   FLORIN TOADER TOMOIOAG��    
    Lect. univ. dr., Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă Ep. Dr. Vasile Coman. Email: tomoioagaf@yahoo.com.    
           
  01-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE EASTERN CHURCH FATHERS IN POPE BENEDICT XVI’S (JOSEPH RATZINGER) CHRISTOLOGY / PĂRINȚII RĂSĂRITENI AI BISERICII ÎN HRISTOLOGIA PAPEI BENEDICT AL XVI-LEA (JOSEPH RATZINGER).
          Autori: FLORIN TOADER TOMOIOAGĂ.

2.  THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ORTHODOX CHURCH AND THE GREEK CATHOLIC CHURCH IN ROMANIA – AN OVERVIEW OF THE COMMUNIST AND POST-COMMUNIST PERIOD / RELAȚIILE DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN ROMÂNIA – O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PERIOADEI COMUNISTE ȘI POST-COMUNISTE.
          Autori: FLORIN TOADER TOMOIOAGĂ.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă