Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   ALINA-EMILIA CIORTEA    
    LL.M. in Comparative Law la Louisiana State University, Louisiana, Statele Unite ale Americii, avocat definitiv, membru al Baroului Cluj    
           
  09-02-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE COMPARATIVE METHOD: AN EPISTEMOLOGICAL TOOL NEEDED IN COMPARATIVE LAW STUDIES.
          Autori: ALINA-EMILIA CIORTEA.

2.  AN OVERVIEW OF SURVIVING SPOUSE’S FINANCIAL POSITION IN ROMAN LAW/ O VIZIUNE GLOBALĂ ASUPRA SITUAȚIEI PATRIMONIALE A SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN DREPTUL ROMAN.
          Autori: ALINA-EMILIA CIORTEA.

3.  SUCCESSION RIGHTS OF SURVIVING SPOUSE IN VALLACHIA AND MOLDAVIA IN THE XVIIITH - XIXTH CENTURY / DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ ȘI MOLDOVA ÎN SECOLELE XVIII-XIX.
          Autori: ALINA-EMILIA CIORTEA.

4.  THE INFLUENCE OF ROMAN LAW ON THE PATRIMONIAL SITUATION OF THE SURVIVING SPOUSE IN THE INTESTATE SUCCESSION OF FRENCH WRITTEN LAW / INFLUENȚA DREPTULUI ROMAN ASUPRA SITUAȚIEI PATRIMONIALE A SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN MOȘTENIREA LEGALĂ DIN VECHIUL DREPT FRANCEZ SCRIS.
          Autori: ALINA-EMILIA CIORTEA.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă