Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   CRISTIAN TISELI����    
    Doctor în filosofie la Institutul Catolic din Toulouse, spiritual la Liceul Teologic Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea; cristiantiselita@yahoo.fr    
           
  27-01-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  TOWARDS A SPIRITUAL REVIVAL OF EUROPE. JACQUES MARITAIN’S INTEGRAL HUMANISM / POUR UNE RENAISSANCE SPIRITUELLE DE L’EUROPE: L’HUMANISME INTEGRAL DE JACQUES MARITAIN.
          Autori: CRISTIAN TISELIȚĂ.

2.  JACQUES MARITAIN, PHILOSOPHER OF HUMAN DIGNITY AND HUMAN RIGHTS / JACQUES MARITAIN, PHILOSOPHE DE LA DIGNITE HUMAINE ET DES DROITS DE L’HOMME.
          Autori: CRISTIAN TISELIȚĂ.

3.  JACQUES MARITAIN’S CONCEPTION ABOUT THE INTERNAL DYNAMISM OF THE PERSON THROUGH NATURAL DISPOSITIONS, TRANSNATURAL ASPIRATIONS AND NATURAL DESIRE TO SEE GOD / LA CONCEPTION MARITAINIENNE DU DYNAMISME INTERIEUR DE LA PERSONNE A TRAVERS LES INCLINATIONS NATURELLES, LES ASPIRATIONS TRANSNATURELLES ET LE DESIR NATUREL DE VOIR DIEU.
          Autori: CRISTIAN TISELIȚĂ.

4.  COMMENTARY TO ARTICLE 2 OF THE CREED: THE SON, OF THE SAME SUBSTANCE WITH THE FATHER OR THE SON - CONSUBSTANTIAL WITH THE FATHER? / COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 2 DU CREDO : LE FILS, DE LA MÊME NATURE QUE LE PÈRE OU LE FILS CONSUBSTANTIEL AU PÈRE ?.
          Autori: CRISTIAN TISELIȚĂ.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă