Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   CIPRIAN MIHALI    
    Département de Philosophie, Université « Babeş-Bolyai » Cluj-Napoca (Roumanie). E-mail : ciprianmihali@yahoo.fr    
           
  13-08-2022     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  SOVEREIGNTY, BIOPOLITICS AND THE HUMAN RIGHTS / SOUVERAINETÉ, BIOPOLITIQUE ET DROITS DE L’HOMME.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.

2.  THE RIGHT OF LIFE, THE RIGHT TO LIFE. BIOPOWER AND SOVEREIGNTY IN MODERN WORLD.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.

3.  NIETZSCHE AND „THE WILLS TO POWER” / NIETZSCHE ET LES “VOLONTES DE PUISSANCE”.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.

4.  PLURALITY OF SOURCES OF AUTHORITY, UNITY OF SOVEREIGN STATE / PLURALITE DES SOURCES D’AUTORITE, UNITE DE L’ETAT SOUVERAIN.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.

5.  THE DYSTOPIAN CONDITION OF POST-COMMUNISM / LA CONDITION DYSTOPIQUE DU POSTCOMMUNISME.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.

6.  PUBLIC SPACE: DISSENT AND URBAN HETEROLOGIES / ESPACE PUBLIC : DISSENSUS ET HETEROLOGIES URBAINES .
          Autori: CIPRIAN MIHALI.

7.  LIVING ALONG TRAJECTORIES. AN ONGOING REFLECTION / HABITER SUR TRAJECTOIRE : UNE REFLEXION EN COURS DE ROUTE.
          Autori: AUGUSTIN IOAN, CIPRIAN MIHALI.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă